Bistand

Vellykket finans- og riskhåndteringsseminar i Nairobi

NSF har nettopp gjennomført et finans- og riskhåndteringsseminar i Nairobi, sammen med våre afrikanske samarbeidspartnere.

Bærekraftig utvikling i Malawi

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har støttet sin søsterorganisasjon i Malawi siden 2006. Åtte år senere er National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) på god vei mot økonomisk og organisatorisk selvbærenhet.

NSF har innledet samarbeid med forbundet i Rwanda

NSF har innledet samarbeid med Rwanda Nurses and Midwives Association (RNMA). Målet er å skape et sterkt og selvbærende sykepleierforbund som tør ta opp viktige arbeids- og profesjonssaker.

Kvinnelig studentleder valgt i Uganda

For første gang har studentforeningen for ugandiske sykepleierstudenter valgt en kvinnelig leder. Dette skjedde 16. februar i Kampala på foreningens årlige generalforsamling. Valgresultatet er en milepæl for kvinnelige sykepleiers økende innflytelse i Uganda.

Sykepleiefaglig støtte til sykehus i Uganda

Tre norske sykepleiere har nylig avsluttet en seks ukers frivillig utplassering ved Kagonda District Hospital i vest Uganda. NSF formidlet kontakt mellom sykepleierne og det ugandiske sykepleierforbundet (UNMU).

Får kontor i alle provinser i Zambia

Sykepleierforbundet i Zambia, ZUNO, har besluttet å opprette bemannede kontorer i hver av landets ti provinser. Hittil har ZUNO åpnet fem provinskontorer. NSF gratulerer!

Snart på egne ben i Zambia

NSF’s endelige utviklingsmål i samarbeid med afrikanske søsterorganisasjoner er at de til slutt skal stå på egne bein – og bli sterke, uredde og økonomisk selvbærende. NSF gleder seg over at sykepleierforbundet i Zambia (ZUNO) nærmer seg målet.

Godkjent som fagforbund i Botswana

Flere afrikanske sykepleierorganisasjoner ser fordelen av å bli fagforbund. Med status som fagforbund får de lovfestet rett til forhandling om lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. I Botswana har sykepleierforbundet – etter mange års motgang – nettopp blitt godkjent som fagforbund. NSF gratulerer!

NSF støtter sykepleierne i Rwanda

I snart to år har NSF hatt kontakt med det rwandiske sykepleierforbundet. NSF er bedt om å gi faglig og økonomisk støtte til sykepleierne i Rwanda – på samme måte som i Uganda, Malawi og Zambia. 22. november vedtok forbundsstyret å innlede et flerårig samarbeid med Rwanda Nurses and Midwives Association.

Vellykkede forhandlinger for zambiske sykepleiere

Sykepleierforbundet i Zambia har gjennomført en vellykket forhandling med myndighetene for medlemmer ansatt i offentlig sektor.  Myndighetene har langt på vei akseptert sykepleiernes krav og anerkjent behovet for kvalitetsmessig god pleie for landets befolkning.