Bistand

Økende innflytelse for sykepleiere i Uganda

NSF samarbeider med det ugandiske sykepleierforbundet (UNMU). Formålet er å styrke organisasjonen som et slagkraftig, uredd talerør for landets sykepleiere.

Styrker økonomistyringen i bistandsprosjekter

Samarbeidspartnere fra NSF bistandsprosjekter i tre land har samlet sine erfaringer med økonomistyring i en ”Best Practice” håndbok.

Ugandas president støtter sykepleierne

Onsdag 12. mai feiret det ugandiske sykepleierforbundet den internasjonale sykepleierdagen. For første gang deltok landets president Yoweri Museveni som æresgjest. 

Ugandas president støtter sykepleierne

Onsdag 12. mai feiret det ugandiske sykepleierforbundet den internasjonale sykepleierdagen. For første gang deltok landets president Yoweri Museveni som æresgjest. 

Helsestasjon tatt av jordskred i Uganda

Flere hundre mennesker ble 1. mars 2010 ofre for et stort jordskred i østlige Uganda. 100 døde og 250 er savnet, blant disse to sykepleierassistenter. Skredet fant sted i nærheten av byen Bududa, i et vanskelig tilgjengelig fjellområde.

NSF avslutter prosjekt i Mogadishu

De siste fire årene har NSF støttet et prosjekt mot kjønnslemlestelse av kvinner og barn i Mogadishu. Prosjektet ble støttet økonomisk av Fokus med penger fra TV-aksjonen 2005. Prosjektet kan vise til positive resultater blant lokalbefolkningen i et krigsherjet, krigstrøtt land.

Jubel blant sykepleiere i Malawi og Zambia

Aldri før har sykepleierorganisasjonen i Malawi eiet jord eller kontorer. Nå er et nytt hovedkvarter reist i Malawis hovedstad og innviet - til stor jubel blant landets sykepleiere. Det zambiske sykepleierforbundet har også innviet sitt nye hovedkvarter i Lusaka.

Somaliske sykepleiere på NSF Students fagkonferanse

NSF har i fire år støttet et utviklingsprosjekt i Mogadishu der siktemålet er å redusere kjønnslemlestelse av jenter. Tross en nesten konstant tilstand med borgerkrig har prosjektet oppnådd gode resultater. Debatten om holdningsendringer mot kjønnslemlestelse er satt på dagsorden. Nå har våre somaliske kolleger kommet til Norge for å dele sine erfaringer.

NSF støtter sykepleiere i Uganda

NSF er i kontakt med det ugandiske sykepleierforbundet. Siktemålet er å undertegne en flerårig samarbeids- og bistandsavtale med det ugandiske sykepleierforbundet. Etter samtaler og befaringer rundt om i landet er ikke NSF i tvil om at støtten trengs. Bemanningsnivå og arbeidsforhold på mange helseinstitusjoner er svært dårlig - ofte direkte helsefarlig.

  

Malawiske sykepleiere tar ansvar

Utenfor hovedinngangen til et sykehus i Malawi har sykepleierne åpnet butikk. Brød, brus og annet smått går unna som varmt hvetebrød. Overskuddet brukes til å støtte syke og døende kolleger. For tre år siden var dette en umulig tanke. Sykepleierne var desillusjonerte, slitne og oppgitte. Hvordan har denne "snuoperasjonen" skjedd? Dette er historien om pågangsmot og fornyet håp blant sykepleierne ved Kamuzu Central Hospital i Malawi.