Astma og allergi

NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi

NSFs faggruppe for sykepleiere innen astma og allergi ble etablert i 1991, under navnet SIGA. Vi ble godkjent faggruppe i NSF i 2006 med navnet sykepleiere innen allergi, eksem og lungesykdom hos barn.

Siste nyheter fra Astma og allergi

Utlysning prosjektmidler

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi - 2019

I NSFs årlige budsjett avsettes det et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

Søknaden sendes til leder: ingvildgo@gmail.com

Fagkveld og generalforsamling 2019

Fagkveld med generalforsamling ble avholdt tirsdag 23. april 2019, på Radisson Blu Nydalen.

Protokoll fra nordisk samarbeidsmøte

Her kan du lese protokollen fra nordisk samarbeidsmøte for "allergisykepleiere"; NANA.

Allergifrisk og faggruppekveld

21.november arrangerer vi fagkveld, med påfølgende Allergifriskseminar den 22.-23.november

Nordisk samarbeid

Vedlagt referat fra nordisk samarbeidsmøte.

Valg av leder til Sentralt Fagforum

Se vedlegg for mer informasjon!

 

Kom mai du skjønne milde!

Mai er tida for konfirmasjoner, koselige skektstreff og feiring av nasjonaldagen, frigjøringsdagen og arbeidernes dag - og ikke minst: Sykepleierdagen den 12.mai!

Medlemskontingent

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres. Dette gjøres for å bedre innkrevingen av medlemskontingenten i faggruppen. Som dere er kjent med er det store summer hvert år som er utestående.

 

Ordningen blir som følger:

 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

 

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

NSF Astma-Allergis fagkveld 18.november

Styret ønsker alle faggruppemedlemmer velkommen til gratis fagkveld om allergitesting

For informasjon og påmelding:Bilde av prikktest


seminaransvarlig trude.modell@gmail.com
eller leder på tlf 92032144
Begrenset antall plasser

Nordisk møte om allergisykepleie

Tirsdag 18.november har NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi invitert representanter fra våre søsterorganisasjoner i Norden til møte med fokus på den "allergiske epidemien"