Helsesykepleiere

Siste nyheter fra Helsesykepleiere

Korona - spørsmål og svar: Helsestasjon

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver på helsestasjon.

En gavepakke til alle landets helsesykepleiere fra Forandringsfabrikken

19.mai lanserte Forandringsfabrikken den rykende ferske rapporten «Snakke snilt». Rapporten inneholder råd til helsesykepleiere fra 900 barn i hele Norge.
Leder i LaH NSF Ann Karin Swang og styremedlem Camilla Rørtveit var så heldige å være gjester på lanseringen.


Helsesykepleierkongressen i Ålesund er utsatt!

Helsesykepleierkongressen i Ålesund 2020 er utsatt og flyttet til september 2021, uke 37.

På grunn av situasjonen alle nå står i, har styret i Landsgruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (LaH NSF) besluttet å utsette helsesykepleierkongressen.

Kongressen skulle vært arrangert på Scandic Parken Ålesund 15.- 17. september 2020, med presymposium 14.september. Slik LaH NSF vurderer det vil helsesykepleiere over hele landet i september fortsatt kunne være sterkt  preget av denne ekstraordinære situasjonen.
LaH NSF har nå inngått ny avtale med Scandic Parken Ålesund om ny kongress i 2021 14.-16.september med presymposium 13.sept.

Gleder oss til å se flest mulig av dere i Ålesund 2021!

Korona - spørsmål og svar: Generelle smitteverntiltak/råd

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver.

Korona - spørsmål og svar: Helsestasjon for ungdom (HFU)

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver på helsestasjon for ungdom. 

Korona - spørsmål og svar: Skolehelsetjenesten

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver i skolehelsetjenesten.

"I trygge hender"

Landsgruppen av helsesykepleiere sitt eget materiell som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold på helsestasjonen. Dette er laget til bruk i samtale med foreldre og består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte for helsesykepleiere. Helsedirektoratet støtter filmen og har lagt den som lenke i retningslinjene for helsestasjonen.

Nettkurs for helsesykepleiere

Sex og samfunn vil fortsette å holde nettmøter, og vil på onsdager frem til sommeren ha gratis nettkurs om klamydia, mykoplasma og p-stav.

Webinar torsdag 7.mai

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og landsgruppen av helsesykepleiere (LAH) avholdt 7.mai et webinar for helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Webinaret kan også være nyttig for leger, fysioterapeuter, merkantilt personell og andre ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Utviklings- og kompetansesenter inn i NSFs satsningsområde

Leder i LaH NSF, Ann Karin Swang, forslo på NSFs landsmøte å legge til ett nytt punkt under prinsipprogram, avsnitt 4, for utdanning,fagutvikling og forskning.

Landsmøte vedtok forslaget om at NSF skal arbeide for å opprette ett utviklings-og kompetansesenter for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i landsmøteperioden frem til 2023.

Nytt styre konstituert

Det nye styret i LaH NSF konstituerte seg på sitt første styremøte 25. oktober.
Ive Kristin Staune- Mittet ble valgt til nestleder.
Hanne Nissen Bjørnsen var ikke til stede da hun er i USA ut året i forbindelse med forskningen sin.
Styret gleder seg til fortsettelsen!