Helsesykepleiere

Siste nyheter fra Helsesykepleiere

Årets helsesykepleier

Kriterier for årets helsesykepleier:

  • Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og markedsføre vårt fag og vår profesjon
  • Har bidratt til utvikling av helsesykepleiers fagområde
  • Er medlem av Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF

 

Velkommen helsesykepleiere!

Da er det klart at helsesøstrene får ny tittel: Helsesykepleier.

I trygge hender

I dag ble materiellet som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold prelansert i Arendal  på dette arrangementet.

Materiellet er resultatet av prosjektet som ble utlyst etter at vi fikk 1 million kroner fra Frimurerlogen.

Her kan du lese  NSF sin nettsak om arrangementet

Lovendring gir skolen plikt til samarbeid

Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Skolen får en lovfestet  plikt til å samarbeide med kommunale tenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elevar med særskilte vanskar.

 

Råd ved bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratets råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Praktiske tips for helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier
Les mer her