Helsesykepleiere

Siste nyheter fra Helsesykepleiere

Ny fagrådgiver i LaH NSF

Etter en lang og grundig prosess, med mange veldig godt kvalifiserte søkere, har vi endelig gleden av å introdusere vår aller første fagrådgiver i LaH:

Ingeborg Berg-Olstad

Bli kjent med vår nye fagrådgiver:

Landsgruppen av helsesøstre på Stortinget i dag

I dag er det høring i Helse- og omsorgskomiteen. Tema er statsbudsjettet.

Landsgruppen av helsesøstre NSF har gitt både skriftlig og muntlig innspill.
Våre hovedpunkter er:

  • Bevilgningene til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må øremerkes
  • Kapasiteten på helsesøsterutdanningen må økes
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må forbli en forebyggende og helsefremmende tjeneste.

Helsesøsterkongressen 2017 på Lillestrøm

Hvor: Thon hotell Arena, Lillestrøm
Når: 19.-21.september 2017
Tema: Helsesøsters rolle i samhandlingens tid

Presentasjoner fra forelesere som godtar er lagt ut her i etterkant av kongressen.

Det utdannes for få helsesøstre

Utdanningsutvalget i LaH NSF  har foretatt  en kartlegging av studieplasser og studieløp (hel-/deltid), antall søkere på både videre- og masterutdanningene og sett dette opp mot behov for helsesøstre.

Skrev under erklæring mot vold mot barn

Både NSFs fagsjef Kari Bugge og leder i Landsgruppa for helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo, var tilstede da Barneombudet inviterte til høynivåmøte på Grefsenkollen for å bekjempe vold mot barn.

Klokhet om kropp

Klokhet om kropp er et prosjekt fra Forandringsfabrikken der 80 gutter og jenter 16-25 år fra hele landet har delt erfaringer om hvorfor de har endret på kroppen sin.