Jordmorforbundet

Jordmorforbundet

Siste nyheter fra Jordmorforbundet

Regjeringen styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Statsbudsjett 2018

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere jordmorstillinger. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017. 

Jordmorforbundet NSF i møte med Helse- og omsorgsdepartementet.

Jordmorforbundet NSF understreket i møtet at retningslinjer, veiledere og kvalitetskrav innen svangerskap,  fødsels- og barselomsorg synes løsrevet fra de styrings- og finansieringshjul som skal bidra til utvikling og kvalitet i hele jordmortjenesten.

Velkommen som medlem i Jordmorforbundet NSF - Vinn Iphone

Sammen er vi sterkere! Jordmødre som organiserer seg i NSF, er med i ett av Norges største og mektigste fagforbund med over 100.000 medlemmer. Størrelsen gjør at vår fagorganisasjon har mulighet til å arbeide profesjonelt. Dette viser seg gjennom tett kontakt med helsemyndighetene og sentrale politikere. Vi har en synlig og tydelig politikk både i fagmiljøet og i media, og har fått gjennomslag i mange viktige saker. Størrelsen teller!

Innspurt på vervekampanjen

Jordmorforbundet vokser, og vi i styret er umåtelig stolte av den jobben vi i fellesskap gjør for jordmødre og familier i Norge! I april i år presenterte vi en fantastisk vervekampanje med utrolige premier! Nå er det på tide å minne om vervekampanjen.

Fagrådsmøte og institusjonsstatistikkmøte MFR

Jordmorforbundets nestleder Trude Hartman Bjørndalen har deltatt på fagrådsmøte og institusjonsstatistikkmøte MFR. Her presenteres det statistikk og nyheter fra svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen. Her kan du lese om noen av det vi har fått hørt disse dagene

NSF møtte helseministeren om jomfrusjekk

Sykepleierforbundet er enig med helseministeren om at underlivsundersøkelse av unge jenter for «å bekrefte» om hun er jomfru, ikke er helsehjelp, men en krenkelse av unge jenter som bryter med helseetiske prinsipper.