Jordmorforbundet

Jordmorforbundet

Siste nyheter fra Jordmorforbundet

De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis!

Det har vært viktig for Jordmorforbundet NSF å få fram realitetene med korrekte tall for antall transportfødsler i Norge. Helseministeren og myndighetene har operert med helt andre tall enn de Jordmorforbundet NSF har funnet i Medisinsk Fødselsregister (MFR).

 

Helsedirektoratet utreder en bindende bemanningsnorm for jordmødre i helsestasjon- og kommunehelsetjenesten

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, og helsestasjonstjenesten.

Regjeringen styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Statsbudsjett 2018

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere jordmorstillinger. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017. 

Jordmorforbundet NSF sikret viktig seier for trygg fødselsomsorg

Jordmorforbundet NSF har fått gjennomslag for at kvalitetskravet om en til en omsorg av jordmor for kvinner i aktiv fødsel skal følges opp og dokumenteres av helseforetakene.

Gratulerer! Vinnere av vervepremier er trukket!

I anledning Jordmorforbundets vervekampanje som har pågått fra april 2016 til 1. januar 2017 annonserte vi at 4 heldige medlemmer ville vinne tur for seg og en kollega til ICM-kongress i Toronto juni 2017. Nå er trekningen gjort!

Jordmorforbundet NSF i møte med Helse- og omsorgsdepartementet.

Jordmorforbundet NSF understreket i møtet at retningslinjer, veiledere og kvalitetskrav innen svangerskap,  fødsels- og barselomsorg synes løsrevet fra de styrings- og finansieringshjul som skal bidra til utvikling og kvalitet i hele jordmortjenesten.

Velkommen som medlem i Jordmorforbundet NSF - Vinn Iphone

Sammen er vi sterkere! Jordmødre som organiserer seg i NSF, er med i ett av Norges største og mektigste fagforbund med over 100.000 medlemmer. Størrelsen gjør at vår fagorganisasjon har mulighet til å arbeide profesjonelt. Dette viser seg gjennom tett kontakt med helsemyndighetene og sentrale politikere. Vi har en synlig og tydelig politikk både i fagmiljøet og i media, og har fått gjennomslag i mange viktige saker. Størrelsen teller!

Innspurt på vervekampanjen

Jordmorforbundet vokser, og vi i styret er umåtelig stolte av den jobben vi i fellesskap gjør for jordmødre og familier i Norge! I april i år presenterte vi en fantastisk vervekampanje med utrolige premier! Nå er det på tide å minne om vervekampanjen.