Jordmorforbundet

Jordmorforbundet

Siste nyheter fra Jordmorforbundet

NSF møtte helseministeren om jomfrusjekk

Sykepleierforbundet er enig med helseministeren om at underlivsundersøkelse av unge jenter for «å bekrefte» om hun er jomfru, ikke er helsehjelp, men en krenkelse av unge jenter som bryter med helseetiske prinsipper.

 

Jordmorforbundet NSF støtter Akademikerne i streik

Individuelt fastsatte arbeidsplaner øker belastningen og kan svekke pasientsikkerheten. 

Jordmorforbundet i media om jordmormangel

Jordmorforbundet har i lang tid alarmert til landets helsepolitikere om at fødende kvinner ikke får tilfredstillende omsorg i fødsel og at kvalitetskravene til fødselsomsorgen er vanskelig å følge opp.

Senterpartiet inviterte Jordmorforbundet NSF til helsedebatt på Stortinget

Jordmorforbundet NSF leder Hanne Schjelderup-Eriksen holdt innlegg på Stortinget 6. juni om utfordringene for jordmortjenesten både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Presidenten for Den Norske Legeforening, lederne for Sykepleierforbundet og Fagforbundet deltok også med innlegg og innspill i helsedebatten.

Over 100.000 sykepleiere og jordmødre står samlet i NSF. Bli med og styrk den mest innflytelsesrike fagorganisasjonen for jordmødre!

Jordmorforbundet tiltrekker seg medlemmer fordi vi er en stor og trygg organisasjon med tilsvarende innflytelse. Jordmorforbundet har tett kontakt med helsemyndighetene og sentrale politikere. Vi har en synlig og tydelig politikk både i fagmiljøet og i media. Verv en kollega og vær med i trekningen av flotte premier!

Nyhetsbrev fra NSF Jordmorforbundet