Migrasjonshelse og Flerkulturell Sykepleie

Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie (FMF) jobber med temaer knyttet til migrasjonshelse, global helse, samisk helse og flerkulturell sykepleie.

Siste nyheter fra Migrasjonshelse og Flerkulturell Sykepleie

Årets fagkonferanse er over

Tusen takk til alle deltagere og innledere for to flotte dager. Her finner du presentasjonene til foreleserne som har samtykket til deling. Presentasjonene legges ut fortløpende.

 

Generalforsamling 2019 er gjennomført

Generalforsamlingen ble gjennomført på OsloMet 21. oktober 2019.

Generalforsamling NSF FMF

Generalforsamlingen er i Pilestredet 42, på OsloMet

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Kart-og-veibeskrivelser

NSF FMF inviterer alle medlemmer av faggruppa til generalforsamling 21. oktober kl. 16.30 - 18.00

Informasjon om faggruppen

Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie ble opprettet i 2013 og ble en av Norsk Sykepleierforbunds faggrupper i 2018. 

Faggruppens formål er å:

  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling.
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.
  • Bidra til fagutvikling og kvalitetssikring av grunn- og etterutdanning på fagfeltet migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
  • Være et kompetansemiljø innen migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie i Norge.
  • Bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og nettverk med andre faggrupper og andre aktuelle yrkesgrupper.
  • Utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk innen fagfeltet migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.

Styremøter

Faggruppen har styremøter minst fire ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det føres protokoll fra styrets møter.

Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre, sistnevnte med tanke på de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.