Operasjonssykepleiere

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Siste nyheter fra Operasjonssykepleiere

Medlemskontigent i Faggruppen

Medlemskontigenten sendes ut på mail etter 25.nov 

Savner du den - sjekk jobbmail

Betalingsfrist er 25.januar - legg den inn med forfallsdato og kid

Tilskudd til faglige utviklingstiltak

Restmidler. Søknad sendes faggruppen for prioritering innen 16.november 2016

Sommerhilsen fra styret

Ved Aina Hauge

EORNAKONGRESS 4.-7.mai 2017

http://eornacongress.eu

Handlingsplaner

Handlingsplaner fra 2014 - 

retningslinjer for drift av NSFLOS lokalgrupper

Drift av NSFLOS lokalgrupper

Vedtekter

Vedtekter for NSFLOS