Operasjonssykepleiere

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Siste nyheter fra Operasjonssykepleiere

GF dokument og regnskapsrapport

Generalforsamling NSFLOS

Scandic Hell 4. september 2019

Program Seminardagene 2019

Scandic Hotell Hell 5.- 6. september 2019

Sommerhilsen fra styret

2019

Rapport fra 9. EORNA Congress

Haag, Nederland

16. - 19. mai 2019

Perioperativ Nursing Education i Europe Survey

Ovesikt over operasjonssykepleierutdanninger i Europa 2019

Protokoll styremøte

24. - 25. april 2019

Protokoll styremøte

14. - 15. mars 2019

Invitasjon til NSFLOS GF og seminardager 2019

4. - 6. september 2019 på Scandic Hell

NORNA spring meeting 2019

21. - 22. mars 2019, Reykjavik Island

Protokoll - NSFLOS GF 2017

Protokoll generalforsamling 06.09.17

Flyers Nord Norsk Seminar

Nord Norsk Seminar Tromsø 2018

5th NORNA congress in Stocholm

29-30 nov 2018.

Call for abstracts

GF 2017

Papirer til gjennomlesing før GF

Sommerhilsen 2017

Hilsen fra styret ved Aina Hauge

Stipend

Søknadskjema og stipendkriterier for Stipend

EORNAKONGRESS 4.-7.mai 2017

http://eornacongress.eu

Film om operasjonssykepleier

Film om Mitt yrke operasjonssykepleier vises på NRK 2 den 12/3 kl. 18:25

Stipend 2016

Stipend og stipendkriterier for 2016

Julehilsen fra Styret

Ved Aina Hauge