Operasjonssykepleiere

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Siste nyheter fra Operasjonssykepleiere

Program Nord-norsk seminar for operasjonssykepleiere 2020

7.- 9.. mai 2020 på Scandic Ishavshotellet, Tromsø

Vervekampanje 2020

Vervekampanje for nye medlemmer 2020

Utdanning av operasjonssykepleiere i Norge

Oppdatert liste over utdanningsinstiusjoner som tilbyr operasjonssykepleierutdanning med og uten masterløp 2020

GF dokument og regnskapsrapport

Generalforsamling NSFLOS

Scandic Hell 4. september 2019

Program Seminardagene 2019

Scandic Hotell Hell 5.- 6. september 2019

Sommerhilsen fra styret

2019

Protokoll styremøte

24. - 25. april 2019

Protokoll styremøte

14. - 15. mars 2019

NORNA spring meeting 2019

21. - 22. mars 2019, Reykjavik Island

Protokoll - NSFLOS GF 2017

Protokoll generalforsamling 06.09.17

Flyers Nord Norsk Seminar

Nord Norsk Seminar Tromsø 2018

5th NORNA congress in Stocholm

29-30 nov 2018.

Call for abstracts

GF 2017

Papirer til gjennomlesing før GF

Sommerhilsen 2017

Hilsen fra styret ved Aina Hauge

Stipend

Søknadskjema og stipendkriterier for Stipend

Styret har fordelt fylkene mellom seg

Her er oversikten :

Hanne: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland

Bjørn: Oslo/Akershus, Hedmark og Oppland

Cathrine: Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

Aina: Rogaland, Troms og Finnmark

Annemor: Buskerud, Vestfold og Østfold

Lise: Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Møteplan for styret 2016

1. 14.-15.01.2016 Styremøte

2. 10-11.03 2016 Styremøte

3. 20-21.04 2016 Styremøte

       21-22.04 2016 Lokalgruppelederne

       22.04 2016 lærernettverk

       22.04.2016 Ledernettverk

4. 09.-10.06 2016 Styremøte

5. 18.08 2016 Styremøte Evt.

6. 06-07.09 2016 Styremøte

         07.09 2016 Lokalgruppeledersamling

         07.09 2016 ULF

08-09.09 2016 Seminardager i Stavanger

7. 17.-18.11 2016 Styremøte

Protokoll fra GF 2015

Protokoll fra GF i Arendal 2015

Fagutviklingsmidler

AU har besluttet å utlyse ubrukte fagutviklingsmidler for 2015 -  alt kr.400.000,-  I kriteriene er det nå presisert at  «Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.»