Øyesykepleiere

NSFs faggruppe av øyesykepleiere

"Ditt syn - vår omsorg"

Faggruppen arbeider med å stimulerer til fagutvikling, utdanning og forskning innen sykepleie til pasienter med øyelidelser.

Siste nyheter fra Øyesykepleiere

Utlysning av fagutviklingsmidler

Hvert år fordeler Sentralt fagforum fagutviklingsmidler til ulike prosjekter i faggruppene. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kr som skal fordeles på prosjekter i faggruppene. Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte faggruppens innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleifaglig perspektiv.

Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.

SØKNADSFRIST: 15.november
Søknad sendes til: fgosnsf@gmail.com

Utlysning av verv som koordinator i Sentralt Fagforum

Vil du være med på å styrke den samlede kraften i det politiske arbeidet innenfor fag- og helsepolitikk? Som medlem i en av NSFs faggrupper har du mulighet til å stille til valg til et frikjøpt verv i inntil 100% frikjøpt til som koordinator i Sentralt fagforum. 

Uteksaminering av øyesykepleiere 2018

 

Denne uken var det uteksamingering av årets kulle øyesykepleiere i Kongsberg og vi gratulerer så mye! Flotte presentasjoner av semesteroppgaver på onsdag, og vitnemålsutdeling torsdag. Tidsskriftet Optikeren var tilstede og dokumenterte det hele.

I år delte FGØS ut prisen "Årets Øyesykepleier" i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge; gratulerer til Julie Flordalen med flott studieresultat og invitasjon til neste års FGØS-konferanse.

 

Stipend til NOK 2018

Det er fortsatt mulig å søke på stipend til NOK 2018. Der er to stipend på 3000 kr hver, som skal deles ut. Søknad sendes til Vibeke Halvorsen: vibeke.halvorsen@stolav.no

Søknadsfrist: 15.juni

Svarfrist: 20.juni 

Konferanse om psyksisk helse blant synshemmede

Norges Blindeforbund arrangerer konferanse om psykisk helse blant synshemmede. Mer enn700 synshemmede er intervjuet om traumer de har, en stor gruppe synshemmede ble intervjuet i SSB's levekårsundersøkelse, og en rekke unge synshemmede er intervjuet om oppfølging av NAV på vei ut i jobb. 4.juni kl 11-17 presenteres disse undersøkelsene, på Radisson Blue Airport Hotel Oslo (Gardermoen)

 

Påmeldingsfrist 14.mai