Øyesykepleiere

NSFs faggruppe av øyesykepleiere

"Ditt syn - vår omsorg"

Faggruppen arbeider med å stimulerer til fagutvikling, utdanning og forskning innen sykepleie til pasienter med øyelidelser.

Siste nyheter fra Øyesykepleiere

Det nye styret for FGØS 2017-2019

13. juni var styret i FGØS på Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse i Kongsberg for konstituering av det nyvalgte styret. Vi er klare for nye og spennende styreoppgaver og takker for tilliten fra medlemmene.

Styret var også invitert til å være med på uteksaminering av det første kullet av øyesykepleiere ved Høgskolen i Sørøst-Norge, med presentasjoner av deres hovedoppgaver. Gratulerer så mye!

Vi fikk også mulighet for en omvisning i de flotte lokalene med mye spennende utstyr for utdanning i øyefaget.

Fortsatt ledige studieplasser på videreutdanning i øyesykepleie

Ønsker du å ta videreutdanning i øyesykepleie til høsten? Søknadsfristen er utgått, men der er fortsatt ledige studieplasser. Dersom du er interessert kan du ta kontakt med høgskolen i Sørøst-Norge, campus Kongsberg, selv om søknadfristen er utgått. 

Du kan lese mer om utdanningen ved å trykke deg inn her. 

Stipend til ESONT 2017

FGØS utlyser i år 2 stipender på kr 5000 hver for deltakelse på ESONT 2017 "The European society of ophthalmic nurses and technicians" som avholdes i Lisboa 7-11 oktober. Ved flere søkere tildeles stipendet med bakgrunn i ansiennitet i faggruppen FGØS, og om du tidligere har mottatt stipend fra FGØS. Stipendet kan benyttes til reiseutgifter og/eller kursavgift, og utbetales i etterkant mot innsendt kvitteringer. Søknaden sendes til vibeke.halvorsen@stolav.no

Søknadsfrist: 18.06.2017
Svar sendes innen 21.06.2017

Postere på fagkonferansen

Seks postere var påmeldt til årets fagkonferanse. Dette er kjempeflott, og vi vil gjerne oppfordre enda flere til å stille med postere til neste fagkonferanse. Flere deltakere har etterspurt publisering av posterne, og vi har fått mulighet til å gjøre det. I margen finner du de 6 posterne som var utstilt på fagkonferansen 2017. Ta gjerne en titt på de.

Hurra for sykepleierdagen 12. mai !!

FGØS gratulerer alle sykepleiere med den internasjonale sykepleierdagen 12.mai!

Dessverre er det stor sykepleiermangel i Norge, og om 20 år kan vi mangle 30.000 sykepleier dersom vi ikke gjør noe nå. NSF jobber derfor med et sykepleierløft. Gå gjerne inn på sykepleierløftet.no og støtt arbeidet ved å signere.