Sentralt fagforum

NSF har i dag 35 faggrupper som utgjør Sentralt fagforum (SF). SF skal bidra til å fremme Norsk Sykepleierforbunds overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk. Arbeidet til faggruppene er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet og det bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring.

Sentralt fagforum har et arbeidsutvalg (AU) som har mandat til å behandle saker som angår faggruppene mellom møtene i SF. AU består av leder, nestleder, 1 medlem og 2 vara. AU møtes 8-10 ganger i året og sikrer kontinuitet i SFs arbeid utenom møtene for alle faggruppelederne i Sentralt fagforum.

Siste nyheter fra Sentralt fagforum

Bekjentgjøring av valg til leder av Sentralt fagforum

Det skal velges leder av Sentralt fagforum (2019 – 2023) blant alle faggruppenes medlemmer.

Utlysning av fagutviklingsmidler 2019

Sentralt fagforum oppfordrer enkeltmedlemmer og faggrupper til å søke tilskudd til faglige utviklingstiltak.

Alle søknader sendes til faggruppens styre innen 21. juni 2019.

Sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus

Mennesker med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer lever opptil tyve år kortere enn andre. Sykepleiernes unike kompetanse er tema for konferansen 13.-14. juni. Meld deg på!

Ny koordinator

Sentralt fagforum fikk i januar ny koordinator, og består nå av leder Edel Bruun Bastøe, koordinator Ine Myren Nesbø og ny koordinator Kristine Børsum Stenstad.

Endringer i ledelsen i Sentralt fagforum

Frank Oterholt går av som leder i Sentralt fagforum og gir stafettpinnen til Edel Bruun Bastøe.