Sentralt fagforum

Siste nyheter fra Sentralt fagforum

Koordinator i Sentralt Fagforum

Vil du være med på å styrke den samlede kraften i det politiske arbeidet innenfor fag- og helsepolitikk? Som medlem i en av NSFs faggrupper har du mulighet til å stille til valg til ett av to frikjøpte verv i inntil 100 % frikjøpt tid som: