Sentralt fagforum

NSF har i dag 35 faggrupper som utgjør Sentralt fagforum (SF). SF skal bidra til å fremme Norsk Sykepleierforbunds overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk. Arbeidet til faggruppene er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet og det bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring.

Sentralt fagforum har et arbeidsutvalg (AU) som har mandat til å behandle saker som angår faggruppene mellom møtene i SF. AU består av leder, nestleder, 1 medlem og 2 vara. AU møtes 8-10 ganger i året og sikrer kontinuitet i SFs arbeid utenom møtene for alle faggruppelederne i Sentralt fagforum.

Siste nyheter fra Sentralt fagforum

Utsatt inntil videre: Sentralt fagforum utlyser midler til Fagutvikling 2020

På grunn av Covid19 situasjonen blir frist og tildeling av fagutviklingsmidler utsatt på ubestemt tid. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt. 

Ny ledelse i Sentralt fagforum

Edel Bruun Bastøe er ferdig med sin periode som leder for Sentralt fagforum, og Mette R. Dønåsen fra landsgruppen for sykepleierledere tar over ledervervet. 

Nytt arbeidsutvalg i Sentralt fagforum

Sentralt fagforum har i dag gjennomført valg på nytt arbeidsutvalg.