Sykepleieledere

NSFs landsgruppe av sykepleieledere

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Siste nyheter fra Sykepleieledere

Er du leder av jordmortjenesten?

Det er i Trondheim alt skjer i september 2019!

Mari Klosbøle Evenstuen søkte og fikk tildelt stipend fra NSF LSL for å delta på Fagernesseminaret i januar 2019. Her finner du rapporten hun skrev etter konferansen.

-Følelser er helt avgjørende for hvem vi er, og hvilke valg vi tar - skriver Evenstuen og viser til journalist og økonom Kathrine Aspaas sitt foredrag på seminaret. 

Ledere mot nye høyder i 2019?

NSFs landsgruppe av sykepleieledere, NSF LSL registrerer mange nye medlemmer i 2018.

Les nyhetsbrevet vårt og hjelp oss med å rekruttere flere medlemmer i 2019.

Rapporter etter lederkonferansen i Bergen

Tre deltakere som søkte, og fikk innvilget stipend fra NSF LSL for deltakelse på lederkonferansen i Bergen, har sendt oss disse rapportene.

Takk til Bergen - Velkommen til Trondheim!

NSF og NSF LSLs nasjonale lederkonferanse 2018 er historie!

 

Søk fagutviklingsmidler?

Sentralt fagforum v/arbeidsutvalget (AU) deler hvert år ut fagurviklingsmidler. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kroner. Dette er midler du kan søke!

Rapport fra LNN-konferansen i København

Leder og NSF LSL medlem Gitte Korvann har sendt oss denne rapporten etter å ha deltatt på den nordiske lederkonferansen i København.

Programmet for NSFs nasjonale lederkonferanse er klart

Meld deg på nå og du er sikret plass på lederkonferansen i Bergen 30. - 31 oktober 2018. 

Bli medlem av faggruppen

BLI MEDLEM AV FAGGRUPPEN - SEND KODEORD "LSL" TIL 02409 - SÅ ENKELT!

Nordisk lederkonferanse i København 14. - 16. mai 2018

NÅ HASTER DET MED PÅMELDINGEN - FÅ LEDIGE PLASSE!

Velkommen til lederkonferanse i København 14. - 16. mai 2018

"Myndighet til å lede"

NSF LSL anbefaler alle sykepleieledere til å delta på lederkonferansen i din region våren 2018

Lederkonferanse 2018 - sett av dagene!

Velkommen til NSFs nasjonale lederkonferanse i Bergen

Gratulerer!

Gratulerer til Buskerud og LSL som i dag har opprettet ny lokal faggruppe med følgende styre:

Nytt styre

Nytt styre valgt på GF den 28 september. 

VIL(LE)KÅR FOR LEDELSE?

Da er vi i gang med årets lederkonfernase

Generalforsamling 27.09.17

Sakspapirer Generalforsamling NSFs landsgruppe av Sykepleieledere

Generalforsamling i NFSs Landsgruppe av Sykepleieledere

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 27.09.2017

LEDELSE oppstart lokale faggrupper

Oppstart lokale faggrupper

Generalforsamling i NSF LSL

28. september 2017 

Thon Hotel 

Oslo Airport 

Lokal faggruppe for sykepleieledere etablert i Møre og Romsdal

Mandag 1. september møttes 19 sykepleieledere fra Møre og Romsdal med det som formål å etablere faggruppe for sykepleieledere lokalt.

 

Ny lokal faggruppe i NSF LSL Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Gratulerer med oppstart av ny lokal faggruppe for sykepleieledere i Rogaland.

 

Lederinformasjon Østfold

I årets siste lederinformasjon fra Sykepleierforbundet i Østfold kan du lese om følgende;
 
1.       Østfoldsykepleier med doktorgrad om pasientmedvirkning
2.       Mange sykepleiere på fagkurs
3.       Lær av erfaringer oppfordrer Helsetilsynet
4.       Nyttig informasjon om å melde yrkesskader
5.       Sats på de åtte ledelsesprinsippene
6.       Sykefraværet i Østfold øker
7.       NSFs gull- og sølvnålsjubilanter feiret
8.       NSF Østfolds aktivitetsplan for 2014
9.       Fortsatt ledige plasser på arbeidstidskurset for ledere 24. februar
10.   Nye styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF
 

Lederinformasjon september 2010 - Østfold

Denne månedens lederinformasjon inneholder følgende:

1. Sommeravtale med god effekt
2. Konkurranseutsetting av sykehjem i Fredrikstad
3. Lokale forhandlinger - hvordan kan du som leder påvirke?
4. Skikkethetsvurdering av studenter under utdanning
5. Traineestillinger for sykepleiere
6. Mange vil delta på årets HMS-konferanse 20. oktober
7. Spennende sykehjemskonferanse
8. Sykefraværet går ned
9. Kun få plasser igjen på turnuskurset 1.-4. november
10. Nyttige tips; Idebanken og gratis kurs om mangfold og likestilling i arbeidslivet

LSLs nye leder

Anne Moi Bø er LSLs nyvalgte leder. Anne er virksomhetsleder ved Mosheim sykehjem i Stavanger. Vi ønsker Anne lykke til med ledervervet.