Sykepleieledere

NSFs landsgruppe av sykepleieledere

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Siste nyheter fra Sykepleieledere

NSF LSL Innkalling til generalforsamling 2019

NSFs faggruppe for sykepleieledere (NSF LSL) innkaller til generalforamling tirsdag 17.09.2019 på Clarion Hotel & Congress, Trondheim i forbindelse med NSFs nasjonale lederkonferanse.

 

Ønsker du å delta på NSFs lederkonferanse i Trondheim?

Da bør du melde deg på snarest mulig! 

Er du leder av jordmortjenesten?

Det er i Trondheim alt skjer i september 2019!

Mari Klosbøle Evenstuen søkte og fikk tildelt stipend fra NSF LSL for å delta på Fagernesseminaret i januar 2019. Her finner du rapporten hun skrev etter konferansen.

-Følelser er helt avgjørende for hvem vi er, og hvilke valg vi tar - skriver Evenstuen og viser til journalist og økonom Kathrine Aspaas sitt foredrag på seminaret. 

Ledere mot nye høyder i 2019?

NSFs landsgruppe av sykepleieledere, NSF LSL registrerer mange nye medlemmer i 2018.

Les nyhetsbrevet vårt og hjelp oss med å rekruttere flere medlemmer i 2019.

Rapporter etter lederkonferansen i Bergen

Tre deltakere som søkte, og fikk innvilget stipend fra NSF LSL for deltakelse på lederkonferansen i Bergen, har sendt oss disse rapportene.

Takk til Bergen - Velkommen til Trondheim!

NSF og NSF LSLs nasjonale lederkonferanse 2018 er historie!

 

Søk fagutviklingsmidler?

Sentralt fagforum v/arbeidsutvalget (AU) deler hvert år ut fagurviklingsmidler. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kroner. Dette er midler du kan søke!

Rapport fra LNN-konferansen i København

Leder og NSF LSL medlem Gitte Korvann har sendt oss denne rapporten etter å ha deltatt på den nordiske lederkonferansen i København.

Programmet for NSFs nasjonale lederkonferanse er klart

Meld deg på nå og du er sikret plass på lederkonferansen i Bergen 30. - 31 oktober 2018. 

Bli medlem av faggruppen

BLI MEDLEM AV FAGGRUPPEN - SEND KODEORD "LSL" TIL 02409 - SÅ ENKELT!

Nordisk lederkonferanse i København 14. - 16. mai 2018

NÅ HASTER DET MED PÅMELDINGEN - FÅ LEDIGE PLASSE!

Velkommen til lederkonferanse i København 14. - 16. mai 2018

"Myndighet til å lede"

NSF LSL anbefaler alle sykepleieledere til å delta på lederkonferansen i din region våren 2018

Lederkonferanse 2018 - sett av dagene!

Velkommen til NSFs nasjonale lederkonferanse i Bergen

Gratulerer!

Gratulerer til Buskerud og LSL som i dag har opprettet ny lokal faggruppe med følgende styre:

Nytt styre

Nytt styre valgt på GF den 28 september. 

VIL(LE)KÅR FOR LEDELSE?

Da er vi i gang med årets lederkonfernase

Generalforsamling 27.09.17

Sakspapirer Generalforsamling NSFs landsgruppe av Sykepleieledere

Generalforsamling i NFSs Landsgruppe av Sykepleieledere

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 27.09.2017

LEDELSE oppstart lokale faggrupper

Oppstart lokale faggrupper

Generalforsamling i NSF LSL

28. september 2017 

Thon Hotel 

Oslo Airport 

Lokal faggruppe for sykepleieledere etablert i Møre og Romsdal

Mandag 1. september møttes 19 sykepleieledere fra Møre og Romsdal med det som formål å etablere faggruppe for sykepleieledere lokalt.

 

Ny lokal faggruppe i NSF LSL Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Gratulerer med oppstart av ny lokal faggruppe for sykepleieledere i Rogaland.

 

Lederinformasjon Østfold

I årets siste lederinformasjon fra Sykepleierforbundet i Østfold kan du lese om følgende;
 
1.       Østfoldsykepleier med doktorgrad om pasientmedvirkning
2.       Mange sykepleiere på fagkurs
3.       Lær av erfaringer oppfordrer Helsetilsynet
4.       Nyttig informasjon om å melde yrkesskader
5.       Sats på de åtte ledelsesprinsippene
6.       Sykefraværet i Østfold øker
7.       NSFs gull- og sølvnålsjubilanter feiret
8.       NSF Østfolds aktivitetsplan for 2014
9.       Fortsatt ledige plasser på arbeidstidskurset for ledere 24. februar
10.   Nye styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF
 

Lederinformasjon september 2010 - Østfold

Denne månedens lederinformasjon inneholder følgende:

1. Sommeravtale med god effekt
2. Konkurranseutsetting av sykehjem i Fredrikstad
3. Lokale forhandlinger - hvordan kan du som leder påvirke?
4. Skikkethetsvurdering av studenter under utdanning
5. Traineestillinger for sykepleiere
6. Mange vil delta på årets HMS-konferanse 20. oktober
7. Spennende sykehjemskonferanse
8. Sykefraværet går ned
9. Kun få plasser igjen på turnuskurset 1.-4. november
10. Nyttige tips; Idebanken og gratis kurs om mangfold og likestilling i arbeidslivet

LSLs nye leder

Anne Moi Bø er LSLs nyvalgte leder. Anne er virksomhetsleder ved Mosheim sykehjem i Stavanger. Vi ønsker Anne lykke til med ledervervet.