Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Som medlem av faggruppen får du

 • være del av en møteplass for fagutvikling
 • bidra til å fremme bedre omsorg til pasienter innen fagfeltet geriatri og demens
 • tilgang til fagstoff, fagkurs og konferanser
 • søke utdanningsstipend på denne siden.
 • tilsendt fagtidsskriftet Geriatrisk sykepleie to ganger i året med fagfellevurderte vitenskapelige artikler.
 • nominere eller bli nominert til årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens

Gratis studentmedlemskap

Norsk sykepleie forbunds faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens (NSF FGD) tilbyr GRATIS medlemskap for bachelorstudenter under hele studiet og ut det året man uteksamineres. Send SMS med kodeord "GERIATRI" til 02409 for å bli medlem nå!

Årets sykepleier

Hvert år deler faggruppen ut prisen årets sykepleier. Prisen deles ut til ett enkelt medlem av faggruppen. Prisen er på kr. 5.000,- og vil deles ut årlig dersom det foreligger verdige kandidater. Prisen skal fremme sykepleietjenesten i Florence Nightingales ånd tilpasset det moderne samfunnet. Årets sykepleier jobber innen fagfeltet geriatri og demens og utøver sykepleierfaget på en måte som utpeker seg gjennom pasientrettet arbeid og/eller utvikling av sykepleiefaget på en slik måte at personen:

 • fremmer god kvalitet i praksis
 • stimulerer til et godt fag
 • og arbeidsmiljø for studenter og kollegaer
 • synliggjør sykepleietjenesten innen geriatri og demens på en positiv måte
 • er nytenkende for å heve kvaliteten
 • er en sykepleier som er tydelig, modig og stolt

Informasjon om prisen

 • Kandidater kan foreslås av medlemmer i Norsk sykepleierforbund (NSF)
 • Kandidaten må være medlem av NSF faggruppe for sykepleier i geriatri og demens (NSF FGD)
 • Forslagene sendes leder av NSF FGD innen søknadsfrist 1. oktober hvert år
 • Prisen er kr. 5000,- som overføres til vinnerens bankkonto av kasserer
 • Overrekkelsen skjer av den i styret med nærmest geografisk tilhørighet, evt av lokal faggruppeleder/kontaktperson sammen med blomster og diplom
 • Vinneren annonseres med tekst og bilde på NSF FGDs årlige landskonferanse, på hjemmesiden til NSF FGD og i Geriatrisk sykepleie

Lenger ned på siden kan du se hvem som har vunnet tidligere.

Æresmedlem

Æresmedlemskap i faggruppen er stiftet for å hedre enkeltmedlemmer som har ytt særlig fortjenestefull  innsats for NSF FGD eller innen sykepleiens fagområde geriatri og demens.  Æresmedlemskapet skal kun deles ut i ekstraordinære tilfeller og skal gjelde for enkelt medlemmer som over lang tid har gjort et svært godt arbeid i organisasjonen, ved tiltak og initiativ som er til særlig gagn for faggruppen og dens medlemmer. Det er et krav om minimum 20 års medlemskap i faggruppen.

Kriterier for oppnevning av æresmedlem i Norsk sykepleier forbunds faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens (NSF FGD)

 • Det er faggruppens styre som til enhver tid oppnevner æresmedlemmer i faggruppen.
 • Æresmedlemmer blir offentliggjort på faggruppens årlige landskonferanse og i faggruppens tidsskrift.  
 • Æresmedlemmer blir tildelt et diplom ved utnevnelsen hvor begrunnelsen blir referert.
 • Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til faggruppen, samt at de blir invitert kostnadsfritt til alle framtidige landskonferanser i faggruppens regi.
 • Det er kun medlemmer i NSF FGD som kan foreslå andre medlemmer i faggruppen som æresmedlemmer.
 • Du nominerer æresmedlem med å sende et forslag med begrunnelse til leder for faggruppen.