Fag, utdanning og forskning

Faggruppen ønsker å bidra til fagligutvikling gjennom tilbud om konferanser og kurs. Det finnes mange muligheter for videreutdanninger og master innen vårt fagfelt, medlemmer kan søke om utdanningsstipend. Tidsskriftet Geriatrisk sykepleie kommer ut to ganger i året og bidrar til å formidle forskning innen fagfeltet geriatri og demens.

Fag

Landskonferansen

Hvert år arrangerer faggruppen Landskonferanse med aktuelle temaer innen fagfeltet. Konferansene legges til forskjellige steder i landet slik at flest mulig skal ha bedre mulighet til å delta. Medlemmer av faggruppen får reduserte priser på konferansen.

Neste års konferanse blir 20. -21. april 2023 i Bodø. Mer informasjon kommer. Hold av dagene allerede nå.

Minner om at alle medlemmer av NSF har mulighet til å søke NSF om midler til å delta på kurs, mer informasjon finner man på NSF.no siden sider.

Utdanning

Utdanningsstipend

Faggruppen deler hvert år ut seks utdanningsstipend à kr 5000 til medlemmer som tar videre- eller etterutdanning. Tre stipend deles ut på våren med søknadsfrist 1. april og tre på høsten med søknadsfrist 1. oktober. Du er velkommen til å søke stipend ved å fylle ut søknadsskjema og sende dette til faggruppas leder som videreformidler søknaden til stipendutvalget.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge ligger til grunn for tildeling av stipendet

  • Utdanningens relevans i forhold til NSF FGD/NSFs satsningsområde
  • Ansiennitet i faggruppen
  • Søkere som har søkt tidligere, men ikke fått tildelt stipend blir prioritert dersom øvrige kriterier står likt
  • Hvor langt søkere har kommet i utdanningsløpet
  • Søkere som har fått tildelt stipend tidligere vil ikke bli prioritert

Forskning

Tidsskriftet Geriatrisk sykepleie

Faggruppen er veldig stolte av Tidsskriftet Geriatrisk sykepleie som kommer ut to ganger i året. Her finner du fagfellevurderte vitenskapelige artikler på indeksert til nivå 1 som er med å formidle forskning som er gjort i Norge. Tidsskriftet inneholder også andre fagartikler og informasjon.

De siste tidsskriftene som faggruppen har gitt ut ligger tilgjengelig kun for medlemmer av faggruppen under fanen på forsiden som heter Faggruppestyrer og møter. Tidsskrifter fra 2018 og eldre finner man under fanen Publikasjoner.

Vi ønsker at faggruppas medlemmer skal kunne være med å bidra til innholdet i tidsskriftet vår. Sitter du med ønsker om å publisere forskning du har gjort finner du veileder under her som hjelper deg til å skrive forskningsartikler. Har du vært med på et forbedringsarbeid på din arbeidsplass og ønsker å dele dette med andre, da er tidsskriftet et fint sted på få det vist frem på. Ta kontakt med vår redaktør Wivi - Ann Tingvoll på epost wivi-ann.tingvoll@uit.no

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under