Sykepleiere som opplever rasisme på jobb

Faggruppeleder Ragnhild Storstein Spilker sammen med sykepleierne Abha Johar og Simone Belfon og psykologspesialist Winnie Nyheim-Jomisko

Leder av faggruppa Ragnhild Storstein Spilker sammen med sykepleierne Abha Johar og Simone Belfon og psykologspesialist Winnie Nyheim-Jomisko

Det var stor interesse og mange spørsmål og presentasjonen gjorde inntrykk på tilhørere i salen. Faggruppa kommer til å jobbe videre for at rasisme og diskriminering i helsetjenestene tas mer på alvor av ledere, tillitsvalgte og Norsk Sykepleierforbund og at tiltak kommer på plass slik at sykepleiere som utsettes for rasisme på jobb ivaretas bedre enn i dag. Rapport fra prosjektet publiseres i august.

Se presentasjonen her: