Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Vi skaper møteplasser for fag og kunnskapsutvikling og du får mulighet til å påvirke og bidra

Vi bidrar til utvikling av faglig identitet og tilhørighet for sykepleiere. Og er en premissleverandør innen prioriteringer i tjenestene og innen utdanning.

Du får tilsendt fagstoff, kan delta på kurs og konferanser til rabatert pris, og delta i den lokale faggruppen. Digitale medlemsmøter og faglige webinar arrangeres flere ganger året. Egen YouTube-kanal og kunnskapsportal innen fagområdet. 

Hvorfor betyr det noe at du er medlem:

Vi utvikler faglig identitet og tilhørighet for sykepleiere og spesialsykepleiere innen feltet, og vi skaper møteplasser for fag og kunnskapsutvikling.

Vi snakker med politikere og svarer på høringer nasjonalt og lokalt innen fagområdet, derfor er det viktig å ha med deg på laget. Vi blir ofte spurt om å representere inn i ulike utvalg og arbeidsgrupper som myndighetene invitere til. 

Du kan søke om stipendmidler og delta på skrivekurs. 

 • Fagkvelder, kurs og konferanser
 • Redusert deltakeravgift på NSF-SPoRs arrangementer
 • Årets forskningsartikkel – samt fag og ytringspris 
 • Markering av «mental health nurses day» 21. februar
 • Mulighet til å søke stipend gjennom faggruppen
 • Nasjonal årlig konferanse
 • Temakonferanse (Rus og helse i Trondheim - Eldre psykisk helse og rus i Tromsø)
 • Digitale medlemsmøter flere ganger i året
 • Digitale faglige webinar flere ganger i året
 • Egen YouTube kanalFacebook-sideInstagram-konto
 • Egen kunnskapsportal innen fagområdet
 • Mulighet til å engasjere deg i fagfeltet
 • Nettverk av sykepleiere innen fagfeltet

Ikke medlem av faggruppen? Send SMS med kodeord "SPOR" til 02409. Medlemskap koster 450 kr. pr. år.

Bachelor studenter får gratis medlemsskap i SPoR

Lokalgrupper

NSF-SPoR har aktive lokalgrupper/lokalkontakter i hele landet. Du finner oversikten over lokalgruppestyrene på forsiden

SPoR hettegenser og polo

På knappen under kan du enkelt bestille deg SPoR hettegenser eller SPoR polo.