Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Vi skaper møteplasser for fag og kunnskapsutvikling og du får mulighet til å påvirke og bidra

Vi bidrar til utvikling av faglig identitet og tilhørighet for sykepleiere.

Du får tilsendt fagstoff, kan delta på kurs og konferanser til rabatert pris, og delta på den lokale faggruppen. 

Du kan søke om stipendmidler og delta på skrivekurs. 

  • Fagkvelder, kurs og konferanser.
  • Redusert deltakeravgift på NSF-SPoRs arrangementer.
  • Mulighet til å søke stipend gjennom faggruppen.
  • Mulighet til å engasjere deg i fagfeltet.
  • Nettverk av sykepleiere innen fagfeltet.

Ikke medlem av faggruppen? Send SMS med kodeord "SPOR" til 02409. Medlemskap koster 450 kr. pr. år.

Bachelor studenter får gratis medlemsskap i SPoR

Lokalgrupper

NSF-SPoR har aktive lokalgrupper/lokalkontakter i hele landet. Du finner oversikten over lokalgruppestyrene på forsiden

SPoR hettegenser og polo