Lenker til kunnskapskilder

Offentlige ressurser på nett

Kliniske ressurser på nett

Interesse- og brukerorganisasjoner på nett

Fag- og forskningsartikler

Her vil du finne oversikt over artikler publisert hos Sykepleien innen psykisk helse, rus og avhengighet.

Kontakt oss

Har du innspill til ressurser for sykepleiere?

Nyttige veier videre