Lansering av NSFs Psykepleierportal

Illustrasjonsfoto: sykepleier m/ munnbind trekker frem en perm fra bokhylle på sykehjem

Psykepleierportalen er en kunnskaps- og kompetansekilde for sykepleiere og spesialsykepleiere som samarbeider med mennesker som har psykisk lidelse og helseskadelig rusbruk. Hensikten er å dele kunnskap for å fremme helse, mestring og livskvalitet.

I portalen ligger lenker til gode og sentrale kunnskapskilder. Portalen inneholder også pedagogiske redskap som kan anvendes både i utdanningene og i andre forum hvor fag- og tjenesteutvikling er sentralt. Webinarer, konferanser og kongresser av interesse for fagområdet vil bli publisert her. I løpet av juni vil informasjon om, og påmelding til, et eget mentorprogram for ledere innen fagområdet psykisk helse og rus legges ut i portalen.

Psykepleierportalen lanseres som et pilotprosjekt og brukerne vil kunne gi innspill til videreutvikling og tilrettelegging. Portalen vil være åpen for alle. Vurdering av nytteverdi, behov for endringer og eventuelt utvidelse vil bli gjennomført i mai 2022.