Tildeling av Marie Krisofa Lysnes stipend 2022

Tildeling av Marie Krisofa Lysnes stipend 2022

Fra venstre: Espen Gade Rolland (NSF-SPoR), Kai Øivind Brenden (2. nestleder NSF), Jan Hammer, Wigdis Sæther og fra Marie Lysnes Stiftelse Kjell-Henrik Hendrichs og Knut Lorentzen. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF.

- Denne landsmøteperioden har Norsk Sykepleierforbund en satsing inne psykisk hele og rus. Prosjektene som har mottatt disse stipendene viser både bredden og kompetansen i fagfeltet, sier Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

De to andre stipendene ble delt ut på nordisk konferanse i Bergen. Øyvind Nordvik med flere fikk stipend for et prosjekt om «simuleringstrening i utdanning» og Else Marie Juul fikk for prosjektet «temabokser som pedagogisk verktøy – studentaktiv læringsform».

Det er Jan Hammer, Hendrik Wolken, Elisabeth Norup, Trude Bjørnstad og Linn Marie Straith som ble tildelt stipend for prosjektet «utarbeidelse av kurs om miljøbehandling». Wigdis Sæther ble tildelt stipend som bidrag til prosjektet «HVOR BLE JEG AV - et prosjekt om psykoseerfaringer». Overrekkelsen var i Sykepleiernes hus med representanter fra stiftelsen, forbundsledelsen i NSF og og leder av NSF-SPoR til stede.

- Det er flott å kunne vise Marie Lysnes tydelige faglighet videre gjennom denne stipendordningen. NSF-SPoR er veldig glade for samarbeidet med stiftelsen og minner om utlysning av stipend for 2023, sier leder for NSF-SPoR Espen Gade Rolland.

NSF og NSF-SPoR gratulerer stipendmottakerne med stipendet og ønsker lykke til i viktige prosjekt!

Om Marie Kristofa Lysnes’ stipend

Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.

Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på̊ sykepleierutdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.

Her kan du lese mer om Marie Kristofa Lysnes’ stipend og mulighet for å søke i 2023.