Belastningen må ned og lønna må opp

Heldigvis var jeg sammen med profesjonelle klinikere, som håndterte traume, sepsis og covid-19 uten å blunke. Sykepleiere med faglig kompetanse, humør, stå-på-vilje og fleksibilitet så det holder. Sykepleiere som beskriver det kollegiale som noe med det beste med å være sykepleiere – i tillegg til å redde liv og bidra til riktig behandling, pleie og omsorg for folk som er i kriser.

Stadig flere sykepleiere beskriver at de i mindre grad håndterer stadig tøffere arbeidsbelastning. Sykepleiere beskriver å ikke ville påta seg ekstravakter torsdag og fredag i frykt for at det betyr at de får pålagt overtid i helgene. At de ikke lengre tør ta telefonen når arbeidsgiver ringer. Det mangler alltid sykepleiere, nesten overalt i landet, uansett sektor. Også på universitetene og utdanningene mangler sykepleiere til å utdanne livsviktig kompetanse.

Stemmen min som kliniker er noe rusten, men min stemme som samfunnsaktør er trent de siste år.

Norsk Sykepleierforbund høres, lyttes til og bidrar i mange viktige prosesser sentralt og lokalt for å sikre fag- og samfunnsutvikling, men også utvikling av lønns- og arbeidsvilkår tilpasset samfunnet i dag.

Akkurat nå er vi i tariffoppgjør gjennom UNIO som NSFs hovedsammenslutning. Det er den tida av året hvor lønna forhandles. Det handler om deg som person som selvfølgelig skal ha ei lønn som svarer til ansvar, kompetanse, risiko og belastning. Ei lønn som gjør at du blir i yrket som jeg og mange med meg syns er verdens fineste.

Det handler om deg og din lønn, men mer overordnet handler tariffoppgjør om at vi som befolkning skal klare å tilby lønn som sikrer helt livsnødvendige helsetjenester. Dette er en bemanningskamp like mye som det kalles lønnskamp. En kamp for vår felles helse- og omsorgstjeneste og mulighet til å bo og leve gode liv over hele landet.

29. april ble det brudd i forhandlingene med både KS og Oslo kommune (kommunesektoren) og Staten (utdanningsinstitusjonene). Vi har møtt arbeidsgivere som ikke tar på alvor en av de største truslene mot samfunnet slik vi kjenner det – mangel på helsepersonell. Vi har møtt arbeidsgivere som nok engang tilbyr applaus og glansbilder, og som håper vi som sykepleiere tar på oss mer moralsk ansvar.

Moralen har vi. Vi bruker den også til å være pasientens advokat - en tydelig samfunnsaktør for endring av finansieringssystem, lederstrukturer, forskningsretninger og utdanningssystemer. Vi bruker vår stemme som samfunnsaktør til på moralsk vis å beskrive konsekvensene av sykepleiermangel for pasient, pårørende, helsesystem og samfunn.

5. mai møter vi arbeidsgiveren Spekter i forhandlinger. Følg gjerne med på nsf.no, Forbundsledelsens instagram eller Norsk Sykepleierforbunds Facebook-side og andre sosiale medier for mer informasjon om det som angår din arbeidsplass.

Snakk også med, og hei på din lokale tillitsvalgt, som har påtatt seg et verv som er krevende særlig rundt tariffoppgjør. Gjennomslag på kamper kommer gjennom å stå sammen.

Belastningen må ned og lønna må opp.

Les flere innlegg av Lill Sverresdatter Larsen.