Høie lovte heltid – Sykehuset Østfold saksøker for å holde folk i deltid

Dette skjer koronaens år, hvor spesialsykepleiere er den mest etterspurte kompetansen.

Tenk deg at du er spesialsykepleier med særlig kompetanse til å ta vare på de syke nyfødte og de for tidlig fødte barna på nyfødt intensiv. En spesialkompetanse som er absolutt nødvendig for både de små pasientene og for sykehuset. Du har en deltidsstilling, men ønsker å få jobbe fulltid. Når en stilling blir utlyst ønsker du og tre andre å benytte deres fortrinnsrett til å øke til 100 % stilling. Sykehuset sier nei – men Tvisteløsningsnemnda gir dere alle medhold. Da skulle du jo tro at saken var grei. Men i stedet for ansettelse i 100 % så blir du saksøkt. Av din egen arbeidsgiver. Fordi du er «kriminell nok» til å kreve heltidsstilling.

I tillegg til å konsentrere deg på å ivareta de små på nyfødt intensiv, må du nå forberede deg på dager og måneder gjennom et rettssystem. Et system du aldri har hatt noe med å gjøre, som gjør at du sover dårlig og gruer deg. Hva gjør det med din fysiske og psykisk helse? Hva gjør det med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din?

Dette er det som skjedde med spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen, Elin Johannessen og Maria Vågsholm. De har sterke historier fra de siste månedene. Korona-situasjonen har vært en tøff tid for helsepersonell, men i tillegg har disse fire hatt en tung, personlig belastning med å være saksøkt. Det gjør inntrykk når kompetente, viljesterke spesialsykepleiere beskriver det som at «det setter seg i kroppen». Denne uken møter de sin arbeidsgiver i Fredrikstad tingrett. Det skjer fordi Sykehuset Østfold ikke vil akseptere Tvisteløsningsnemndas avgjørelse om at de fire har rett på større stillinger fremfor at arbeidsgiver ansetter nye sykepleiere på deltid.

De fire spesialsykepleierne har Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin fulle støtte. Dette er en viktig kamp for NSF, for det enkelte medlem og det er en kamp for hele faste stillinger.

Jeg vil minne Sykehuset Østfold og direktør Hege Gjessing på hva deres eier, helse- og omsorgsminister Bent Høie, sa i sin årlige sykehustale 14. januar 2020:
«Flere får tilbud om heltidsstillinger og dere kan forvente av meg at dere får flere kompetente kollegaer å dele jobben med, at sykehuset har en plan for faglige utviklingsmuligheter for deg og tilbyr 100 % stilling».

Det er langt mellom hva helseminister Høie sier, som øverste leder av sykehusene, og hvordan Sykehuset Østfold ter seg i denne saken. Det er vanskelig å forstå at de tør å utfordre helseministeren slik. Når i tillegg alle landets sykehusdirektører kollektivt har anbefalt ledelsen ved Sykehuset Østfold å ta saken til retten, blir denne saken om mulig enda mer uforståelig og skremmende. Vinner sykehuset fram med dette søksmålet kan vi forvente at hele landets helsepersonell kan oppleve denne behandlingen – og være fratatt muligheten til å prøve sin sak hos Tvisteløsningsnemnda.

Sykehuset Østfold og andre sykehus får penger fra staten for å gi landets innbyggere god helsehjelp. Nå bruker Sykehuset Østfold og Spekter disse pengene til en rettssak mot sine egne ansatte, og for å gå imot en lov som er vedtatt av de politikere som eier og finansierer sykehusene.

Arbeidsgiver må gjerne være uenige i de lovene som politikerne vedtar, men det er ikke domstolene som endrer lovene – det er Stortinget. Hvis Sykehuset Østfold og Spekter mener at det Tvisteløsningsnemnda har kommet frem til er feil, så må de gå til politikerne og Stortinget, ikke trekke sykepleiere til domstolene.

Denne saken må komme til en rask slutt. Sykehuset og Spekter må innse at dette er en sak på tvers av lover, intensjon og ønsker fra både Storting og regjering. Pengene som kastes bort på dette burde vært brukt til å sikre en god helsetjeneste og pasientsikkerhet for landets innbyggere.

I mellomtiden står vi i NSF skulder til skulder med de saksøkte sykepleierne for retten til 100 % stilling.

Innlegget ble først publisert i Dagens Medisin.

Les flere innlegg fra Lill Sverresdatter Larsen.