– Jeg velger meg habil

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

I Store norske leksikon står det at habil betyr «dugelig, dyktig, kvalifisert eller kompetent». Det er ikke for store ord å bruke om vår yrkesgruppe. Ordet bør dessuten få en enda mer sentral plass i tiden framover.

I diskusjoner om oppgavedeling må faget være i front

Som habile sykepleiere skal vi med utgangspunkt i eget fag fortsette kampen for en oppgavedeling tilpasset pasientenes behov. Denne kampen skal vi ta i samhandling med andre habile kolleger fra tilstøtende profesjoner. Vi skal ikke være redde for å tråkke i hverandres bed. Men vi skal heller ikke være redde for å ta plass på vegne av eget fag i disse diskusjonene.

Karakterkravene har faglige argumenter regjeringen bør lytte til

April har gitt oss som er engasjert i norsk fag-, helse- og samfunnspolitikk, flere nyheter. En av de første som kom, var ikke akkurat noe vi hadde bestilt. I regjeringens profesjonsmelding har de valgt å droppe de egne karakterkravene i matte og norsk, som både NSF, NSF Student og den forrige regjeringen fikk gjennom. Karakterkravene har hatt det positive resultat at flere nå gjennomfører påbegynt sykepleierutdanning. Her burde også regjeringen lytte til kunnskapsbaserte argumenter og velge seg habil.

Befolkningen mener at sykepleiere må få høyere lønn

April har også gitt oss Kantar Helsepolitisk barometer, den største uavhengige syndikerte undersøkelsen om befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. 67 prosent sier det er avgjørende at sykepleiere får høyere lønn, og bare 16 prosent mener det truer den norske modellen om de får mer enn andre grupper. Rekordmange, 90 prosent, sier at sykepleiermangelen påvirker pasientsikkerheten i kommunene. Det betyr noe for befolkningen at det offentlige sørger for nok sykepleiere i de offentlige tjenestene. Befolkningen velger seg habil.

Arbeidsgivere bør prioritere helse og kompetanse

April er også måneden der tariffoppgjøret starter og forhåpentlig går inn for en god landing. Det er et oppgjør der arbeidsgivere bør lytte til befolkningen og prioritere helse og kompetanse. For vi trenger ikke færre folk innenfor helse, vi trenger flere. Vi trenger også mer riktig kompetanse. Da må vi beholde sykepleierne. Arbeidsgiverne må velge seg habil.

Befolkningen er bekymret for en todelt helsetjeneste

Premisset fra Helsepersonellkommisjonen om at det ikke kan jobbe flere innenfor helse enn det gjør i dag, er grunnleggende feil. Befolkningen har helse som sin suverene førsteprioritet når de skal rangere hva Stortinget bør prioritere i statsbudsjettene. Helse og omsorg har faktisk større oppslutning enn det områdene klima og miljø, politi og beredskap, skole og utdanning og forsvar har til sammen.

Jeg tror ikke befolkningen mener de andre sektorene er mindre viktige. Men de er bekymret for at vi er på full fart mot en todelt helsetjeneste. De er redde for at politikerne ikke investerer i vår offentlige helsetjeneste. Astrid Hauge Rambøl fra Manifest Analyse kommenterte finansieringen av helsevesenet i Dagens Næringsliv 18. april:

«Spørsmålet er derfor ikke om vi skal bruke mer penger på helsetjenester i årene som kommer. Spørsmålet er om hver og en må punge ut store summer i de periodene vi eller våre kjære trenger hjelp, eller om vi skal ta regningen i fellesskap og sikre et solid helsevesen som hjelper oss når vi trenger det. Uansett hvem som betaler, kommer det til å bli dyrt. Det er derfor interessant at Arbeiderpartiet nå signaliserer at de vil at fellesskapet skal ta regningen som kommer. Det har vi råd til.»

Den nye helseministeren bør lytte til oss

Noe av det siste april ga oss, var en ny helseminister. Jan Christian Vestre er et spennende valg, og jeg ser fram til en tett dialog med han. Vi trenger en helseminister som vil lytte til oss sykepleiere og til de andre profesjonsgruppene i helsesektoren. Vi trenger en helseminister som anerkjenner at vi alle har våre egne kompetanseområder, samtidig som vi prøver ut nye samhandlingsformer og en oppgave- og ansvarsdeling til pasientenes beste. Å svekke det enkelte fag eller bare fylle på med kompetanse nedenfra er ikke veien å gå.

Vi trenger derimot et kompetanseløft på alle nivå, også for dem med lengre utdanning, og vi trenger en plan for å sikre førstelinjeledelse der sykepleiere får et lederspenn som er til å leve med. Det kan ikke fortsette som i dag, hvor våre ledere kan ha direkte ansvar for å lede over 100 ansatte. Vestre, næringslivslederen og den tidligere næringsministeren, vet nok at det ikke er noen god ide for å få til en velfungerende helsetjeneste. Tjenesten er avhengig av å tiltrekke seg kompetente medarbeidere.

Jeg har forventninger til at helseministeren også velger seg habil!