Stort er vi gitt å favne. Fatt mot og signing

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Det er forstyrrende og fortvilende for folk og for oss som arbeider i og for helsetjenestene.

FHI sine framskrivninger er dystre. De venter inn langt flere smittede pasienter i ukene fremover, og pasientene er yngre. Intensivsykepleiere fra andre deler av landet har reist for å hjelpe sine kollegaer i Oslo/Viken og arbeidsgiverne beregner hvor mange ansatte som kan få helligdagsfri når de samtidig må øke kapasiteten. Påske betyr ikke færre som trenger hjelp.

Som sykepleierorganisasjon så er vår jobb å fremme sykepleieperspektivet i debatt om helse og samfunn, samt sikre medlemmenes interesser. Vi har jevnlige møter med myndighetene for å forbedre situasjonen for pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi diskuterer med politikere og arbeidsgivere både når medias søkelys er på, og når kamera vendes bort.

Dette arbeider vi særlig med akkurat nå:

Sykepleierlønningene må opp slik at befolkningen sikres livsnødvendig kompetanse gjennom at dere velger å stå i et tøft yrke. Et mellomoppgjør vil ikke løse sykepleiermangelen, men vi mener dette oppgjøret må peke en tydelig retning. Du kan lese mer om våre meninger om mellomoppgjøret her.

Arbeidsbelastningen må ned slik at befolkningen sikres livsnødvendig kompetanse gjennom at sykepleierne klarer å stå i et tøft yrke. Medlemmer melder til oss at det ikke lenger er kapasitet til å gi faglig forsvarlig behandling og omsorg. Vi trenger disse eksemplene, men dere må også melde avvik til statsforvalter/Statens helsetilsyn. Det er vår plikt som helsepersonell.

Vi vil aldri kunne ha en bemanning som til enhver tid er tilpasset en slik enorm helsekrise som det vi står i nå. Det er likevel uklokt å operere med en bemanning og en kapasitet som er på et eksistensminimum. Det har vært situasjonen både på sykehus og i kommunene mange steder. Også i en normalsituasjon har svært mange arbeidssteder problemer med å håndtere sykefravær, høytider, ferier eller plutselige hendelser. Hver eneste sommer stenger fødeavdelinger ned, turnusene i både kommuner og sykehus er fulle av vakante vakter og en omfattende vikarinnleie er eneste mulighet for å sikre driften.

Generelt har sykepleiere flest negative arbeidsmiljøeksponeringer ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutts Faktabok 2018. Arbeidsmiljøeksponeringer er eksempelvis høyt arbeidspress og høye jobbkrav, lav jobbkontroll, emosjonelle krav og rollekonflikter. Sintef-rapporten fra 2020 viser akkumulert belastning med risikofaktorer som PTSD-symptomer og søvnproblemer. Dette kan ikke fortsette. Arbeidsbelastningen må ned.

Vaksineringsprosess. Vaksiner er metoden for å stoppe pandemien. Vi følger nøye med på forskningsdata på vaksinene, og har jevnlig dialog med FHI, Helsedirektorat og Statens legemiddelverk. Samtidig som AstraZeneca nå er stoppet, er det viktig at vi fortsetter vaksinasjonsprogrammet med vaksiner som er tilgjengelig. Mange sykepleiere har spørsmål om hva som skjer nå som vaksineringen av AZ-vaksinen er satt på pause. Vi har derfor stilt disse spørsmålene til overlegen for FHI sitt koronavaksineprogram, og vi har inkludert spørsmål og svar om dette på våre informasjonssider om korona. Her kan du også lese om hvilken hjelp du kan få av NSF og hva som er dine rettigheter dersom du blir rammet av alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon.

For å bevare befolkningens tillit til vaksiner, må kobling mellom alvorlige bivirkninger og vaksinen gjøres grundig og transparent ut fra nasjonale og internasjonale registerdata. Vi er derfor glade for å se at kvalitetssystemene i Norge fungerer. FHI gjør nye vurderinger av videre vaksineringsstrategi 15. april.

Rekruttering. Vi må få fram at vi har verdens fineste yrke om rammevilkårene lar oss gjøre jobben vår, slik at vi sikrer nyrekruttering av kunnskapsrike studenter til sykepleien.

Norsk Sykepleierforbund jobber for at politikerne og arbeidsgivere skal ta sitt ansvar, og at befolkningen skal informeres om situasjonen. Derfor har vi lansert Sykepleierløftet, som består av åtte ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgstjenester i Norge. Ingen av disse er Norsk Sykepleierforbund i stand til å innfri alene. Som profesjon- og fagforening foreslår vi løsninger som befolkningen kan og bør støtte opp om, og pusher på dem som har ansvar og myndighet til å handle.

Derfor har det betydning at hver enkelt sykepleier engasjerer seg, og aktivt krever av sine lokalpolitikere og stortingsrepresentanter at det må tas grep. Vi trenger verken «engler» eller «varme hender». Vi trenger en livsnødvendig investering i livsnødvendig kompetanse. Vi trenger et sykepleierløft!

I mellomtiden må vi løfte beina høyt når vi kan. Det har vi også lært som sykepleiere, å hvile når vi kan. Jeg unner dere gode påskedager uansett hvor du er, og tenker særlig på deg de dagene du tar på arbeidsskoene. Ikke nøl med å ta kontakt med din tillitsvalgte, fylkeskontor eller meg om du trenger oss.