Lønn

Lønnsoversiktene er pr 1.februar 2021 og baserer seg på innrapporterte tall fra kommuner og helseforetak.

Still lønnskrav

NSF Rogaland gjør oppmerksom på at oversikten kun viser den lønn du som sykepleier tilbys om du ikke stiller lønnskrav selv.  De må derfor betraktes som den laveste lønn du tilbys, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stille lønnskrav om de vurderer tilbudet som for lavt i forhold til egen kompetanse og stillingens ansvar og funksjon