Senioruken: Arbeidsgiver kan ikke kreve at du arbeider røde dager

Senioruke

Med jevne mellomrom får NSF Rogaland henvendelser fra medlemmer som ønsker å ta den sjette ferieuken samlet i jul- eller påskehøytiden. Arbeidsgiver mener de kan pålegge dem å avbryte ferien for å jobbe oppsatte vakter på røde dager. De begrunner dette med at disse dagene ikke er virkedager, og dermed heller ikke kan regnes som feriedager.

Arbeidstilsynet: Arbeidsgivere kan ikke kreve ferieavbrudd

Det er Arbeidstilsynet som har veiledningsplikten på ferieloven og NSF Rogaland ba derfor om tilsynets vurdering av hvorvidt arbeidsgiver hadde slik styringsrett på 60-års-uken som enkelte av dem påberoper seg. 

Det er jo ikke slik at arbeidstakere som avvikler samlet hovedferie over flere uker blir kalt inn på vakt den søndagen de står på vakt i sin rullerende turnus. Hvorfor skal det være annerledes når den sjette ferieuken tas samlet?

Arbeidstilsynets tilbakemelding var klokkeklar:

-Varsler arbeidstaker uttak av ekstraferien samlet hvor røde dager en etter planen skulle jobbet inngår i perioden, gis også disse dagene fri, men telles likevel ikke som feriedager og ferien blir tilsvarende forlenget.
(Arbeidstilsynet i e-post til NSF Rogaland, november 2023)

Arbeidstilsynets vurdering er i tråd med det tilsynet svarte NSF Trøndelag i en lignende henvendelse helt tilbake i 2012. Den gang skrev tilsynet:

-Bestemmelsen om virkedager kan ikke tolkes som at arbeidsgiver kan avbryte planlagt ekstraferie ved å sette opp vakter som ikke er virkedager etter ferielovens §5. Dersom det ikke foreligger annen avtale vil derfor ansatte over 60 år kunne ta ut ekstraferie når de måtte ønske, også i julen og påsken. De kan selv velge om de vil ta ferien samlet eller dele den opp.
(Arbeidstilsynet i e-post til NSF Nord-Trøndelag, november 2012)

Gjelder kun ved samlet ferieuke

Arbeidstilsynet presiserer at arbeidstakere over 60 år har stor grad av egenstyring når det gjelder plassering av den ekstra ferien, men det følger også av ferieloven at søndager og andre røde dager ikke regnes som feriedager etter ferieloven.

-Dette betyr at arbeidstaker kan ikke varsle uttak av en enkel feriedag på en rød dag. Dette da denne dagen ikke regnes som feriedag etter ferieloven. Arbeidstaker kan varsle uttak av en enkeltdag på en ordinær virkedag etter ferieloven. 

Arbeidstaker må begynne og avslutte ferieuken på en virkedag (sort dag på kalenderen) når uken tas samlet.

Arbeidsgiver uenig? Ta kontakt med tillitsvalgte

Har du en arbeidsgiver som mener de kan kreve deg på jobb røde dager og evt trekke deg i lønn om du ikke møter på vakt på røde dager i senioruken? Ta kontakt med din NSF-tillitsvalgte for bistand i saken.

Ferieloven om senioruken