Sykepleieledere - velkommen til fagdag!

Faglig ledelse i front

Faglig ledelse i front – sykepleieledelse i endring og utvikling

Som sykepleieleder har du en sentral posisjon i utviklingen av sykepleiefaget der du er. 

Nå inviterer lokal faggruppe for ledere i Rogaland, NSFLSL, i samarbeid med NSFLSL sentralt, til en inspirerende og lærerik ettermiddag i fellesskap med andre sykepleieledere i regionen.

Vi får besøk av dosent emeritus helseledelse ved NTNU i Ålesund, Arne Orvik, som skal holde foredrag over temaet:

«Faglig ledelse i front – sykepleieledelse i endring og utvikling»

Tid: 23. februar kl. 11.30 - 15.00

Sted  Løkkeveien 10, NSF sine lokaler i Stavanger 

Program 

• Lunsj og mingling  

• Velkommen og presentasjon av LSL v/ lokalgruppeleder Inger B. Bakkalia

• Forelesning med Arne Orvik med påfølgende diskusjon og refleksjon  

Påmelding gjøres elektronisk innen 15. februar via lenken under:

Husk å være innlogget.

Pris: Gratis for medlemmer i faggruppen, kr 200 for ikke- medlemmer

Om foredragsholderen

Arne Orvik er dosent emeritus helseledelse ved NTNU i Ålesund.

Han har allsidig undervisnings- og ledererfaring og en helsefaglig og
samfunnsvitenskapelig bakgrunn med sykepleierutdanning, cand. polit. grad i
helsefag og doktorgrad i sosiologi.

Han er videre forfatter av boken Organisatorisk
kompetanse (2022), som bl.a. handler om faglig ledelse.

Arne Orvik
Arne Orvik