Sykepleierleder i Rogaland - her er faggruppen for deg!

Faggruppen for sykepleieledere

Tre av faggruppens styremedlemmer sammen med fylkesledelsen i NSF Rogaland. Fra v: Fylkesnestleder Siri Rugland Ree, fylkesleder Aud H. Riise, Else Ørstavik Hollund, Helga Kjerstine Langhelle Freyer og Inger Brit Bakkalia (leder av faggruppen)

En voksende faggruppe

Lokal faggruppe for sykepleieledere i Rogaland ble konstituert august 2014 i Stavanger. I januar 2015 ble styret formelt valgt på årsmøte. Det har vært en spennende tid for lokalgruppen i Rogaland med økende aktivitet. Fra vi startet i 2014/15 har vi økt medlemstallet fra ca. 50 til i dag hvor vi er 145 medlemmer. På landsbasis har NSF LSL i overkant 1200 medlemmer, og vi vil gjerne ha flere med på laget.

Styret pr. juni-24 består av:

 • Inger Brit Bakkalia, leder - anestesiavdelingen, SUS
 • Helga Kjerstine Langhelle Freyer, kasserer, intensivavdelingen, SUS
 • Else Ørstavik Hollund, sekretær, mottaksklinikken, SUS
 • Randi Stene, styremedlem, Ramsvigtunet sykehjem, Stavanger kommune
 • Elin Christine Haavik, styremedlem, Brønnbakka bo- og rehab, EFF, Sandnes kommune
 • Anne Merete Marki, styremedlem, OBA/MOBA, SUS
Faggruppen for sykepleierledere i Rogaland
Øvrige styremedlemmer i faggruppen; F.v ; Anne Merete Marki, Elin Christina Haavik og Randi Stene. (Foto: Privat)

Årsmøte 2022 ga fullmakt til styremedlemmene til å rekruttere nye styremedlemmer til å utgjøre et vedtaksdyktig styre. I løpet av våren 2024 har vi fått rekruttert nye styremedlemmer, slik at vi nå er et vedtaksdyktig styre.

Medlemsmøter og faglige foredrag

Siden januar 2015 har faggruppen hatt fokus på å ha medlemsmøter med faglige foredrag. Vi har jobbet for å lage treffpunkter for ledere og for å kunne bygge nettverk. Skape møteplasser for fag – og kunnskapsutvikling på tvers av faggruppetilhørighet, slik at vi kan være med å bidra til å utvikle fagligidentitet og tilhørighet. Vi har satset på å ha søkelys på selve faget ledelse.

Utenom medlemsmøter har vi lederseminar/møter i samarbeid med NSF Rogaland for alle ledere i fylket.

Satsingsområdene for NSF LSL:

 1. Være bindeledd mellom NSF LSL og landsgruppens medlemmer i Rogaland.
 2. Bidra til å sikre og forbedre medlemmenes lønns – og arbeidsforhold.
 3. Videreutvikle landsgruppens fordypningsområder.
 4. Tilføre NSFs organisatoriske ledd faglig ekspertise.
 5. Bidra aktivt til gode arbeids – og samarbeidsforhold innenfor organisasjons – og samfunnsliv.

Hvorfor bør du som sykepleieledere være medlem av faggruppen?

Du som er sykepleieleder, bør være en del av NSFLSL for å skape en arena der vi kan diskutere felles utfordringer og dilemma. Skape et nettverk for ledere, få en tilhørighet. Det er altfor mange av oss som sitter alene med utfordringene. Hvorfor ikke ta det opp sammen med andre kollegaer – sammen kan erfaringsutveksling bli vår styrke i ledelse av sykepleiefaget! Vi kan være pådriver for å bedre sykepleieledernes situasjon.

Medlemsmøtene bidrar med påfyll av faglige innspill til ledelse.

Du som medlem har også mulighet for å kontakte oss styret, vi er bredt representert og kan gi råd og innspill.

Hvordan melder man seg inn i faggruppen?

Du kan melder deg inn ved å sende e-mail til Inger B. Bakkalia, adr: inger.b.bakkalia@lyse.net. Skriv navn, adresse, medlemsnummer og hvor du jobber.

Du kan også melde deg inn via www.nsf.no. Klikk på faggruppefanen og velg Sykepleieledere i menyen.

Når du er på faggruppens nettside er det bare å klikke på «Bli medlem av faggruppen».

Vi håper å treffe deg, hilsen styret i NSF LSL Rogaland Inger Brit, Helga Kjerstine, Else, Randi, Elin Christina og Anne Merete