Hva er forskjellen på en sykepleier og en vernepleier?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har, i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO) utarbeidet et faktaark som har som hensikt å beskrive sentrale forhold knyttet til sykepleierens og vernepleierens kompetanse.

Vi håper både ledere, tillitsvalgte og medlemmer finner informasjonen nyttig.