Nord-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.30 

Tlf. 994 02409
Adresse: Kongensgate 28, 7713 Steinkjer

Siste nyheter fra Nord-Trøndelag

Velkommen til Sykepleierdagen 2019!

14.mai arrangerer NSF Nord-Trøndelag gratis fagkonferanse for alle våre medlemmer i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen!

Du får blant annet høre Dora Thorhallsdottir, som er terapeut og komiker, og et skikkelig fyrverkeri av en dame :)

I år avholdes konferansen på Stiklestad Nasjonale Kulturhus.

Meld deg på her (logg inn som medlem).

Hvem fortjener Sykepleierprisen 2019?

Kjenner du en sykepleier som fortjener en ekstra påskjønnelse for sin innsats og engasjement som sykepleier? Vi trenger forslag på gode og verdige kandidater til Sykepleierprisen 2019!

Nord-Trøndelags delegater til Landsmøtet 2019

Fylkesmøtet valgte 12.februar følgende delegater til å representere Nord-Trøndelag på NSF Landsmøte 2019:

Sølvi Sæther, Rannveig Prins Andøl, Anne-Beth Hallstrøm, Lill Iren Kristiansen og Annbjørg Støa.

1.vara, som også reiser til Landsmøtet, er Lars Petter Skaanes (var ikke til stede da bildet ble tatt).

Lederkonferanse 2019

25. april arrangerer NSF Midt konferanse for sykepleiere i lederstillinger for fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

"Kompetente sykepleiere og streke fagmiljø"

Meld på her

Oppdatering av medlemsopplysninger.

For at vi enkelt skal komme i kontakt med våre medlemmer er det viktig at opplysningene som ligger i våre systemer stemmer. Dette må du som medlem endre selv. Det gjøres her på vår hjemmeside.

God Jul og Godt Nyttår!

Vi på Fylkeskontoret i Nord-Trøndelag ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul og et godt nyttår!

Nominasjonskomite valgt.

På tillitsvalgtkonferansen den 14.mai ble det valgt ny nominasjonskomite i NSF Nord-Trøndelag, se NSFs vedtekter § 4B.

Stiftelsesmøte for faggruppe for ledere i NSF Trøndelag

I forbindelse med Lederkonferansen på Stjørdal 10.april ble det avholdt stiftelsesmøte for faggruppe for ledere i NSF Nord- og Sør-Trøndelag.

Bare 1 av 3 stillinger er heltid

1 av 3 stillinger utlyses som heltid. En oppfordring til kommunene om å lyse ut hele stillinger når rekruttering av nyutdannede sykepleiere starter til våren.

 

Dårligere vilkår gir ikke flere sykepleiere.

Fylkesleder Sølvi Sæther svarer minister Åse Michaelsen i Sykepleien.

Les artikkelen her.