Nord-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.30 

Tlf. 994 02409
Adresse: Kongensgate 28, 7713 Steinkjer

Mail: nord-trondelag@nsf.no

Siste nyheter fra Nord-Trøndelag

NSF Trøndelag har valgt fylkesstyremedlemmer

Resultatene fra valget av fylkesstyremedlemmer klart. De valgte er 

Fra gamle Nord-Trøndelag:

Veronica Vik Olsen - Steinkjer kommune

Lars Petter Skaanes - Sykehuset Namsos

Hilde Anita Bakken Larssen - Grong kommune

Annbjørg Irene Støa - Sykehuset Levanger

Kari Grande Andresen - Nord universitet (1.vara)

Benny Andre Aasan - Levanger kommune (2.vara)

Mads Ledang - Sykehuset Namsos (3.vara)

Barbro Gravset - Nærøysund kommune (4.vara)

Maj Elisabeth Norum - Nord universitet (5.vara)

 

Fra gamle Sør-Trøndelag:

Ingrid Berg Selfjord - Trondheim kommune

Hege Kløften - Tydal kommune

Maiken Isachsen-Hagen - St.Olavs hospital

Oda Karoline Ingstad - Lade behandlingssenter

Margrethe Sesseng Fløttum - Midtre Gauldal kommune (1.vara)

Rune Larsen - St.Olavs hospital (2.vara)

Randi Synnøve Aalberg - Oppdal kommune (3.vara)

Jorunn Kissten - Orkland kommune (4.vara)

Margit Gisvold Næss - Oppdal kommune (5.vara)

NSF Trøndelag har valgt ny nestleder

Delegatene i Trøndelag har valgt ny fylkesleder. De har fulgt nominasjonskomiteens innstilling, og vi gratulerer Rannveig Prins Andøl som ny nestleder i Trøndelag. 

NSF Trøndelag har valgt ny fylkesleder

Delegatene i Trøndelag har valgt ny fylkesleder. Delegatene har fulgt nominasjonskomiteens innstilling, og vi gratulerer Kenneth Sandmo Grip som ny fylkesleder i Trøndelag. 

Covid-19 på listen over yrkessykdommer

Etter krav fra NSF har departementet endret yrkessykdomsforskriften, slik at helsepersonell kan få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben, som yrkessykdom.

Nominasjonskomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid. Det var 2 kandidater til leder, 1 til nestleder og 26 til fylkestyreverv.

Her er innstilling og presentasjon av alle kandidater. Valget foregår på elektronisk fylkesmøtet 16.september.

Lista er oppdatert med ny innstilling 26.08.2020.

Kandidater til verv i fylkesstyret

Her blir foreslåtte kandidater til verv i nytt fylkesstyre for NSF Trøndelag fortløpende publisert. Hvem som blir innstilt av nominasjonskomiteen blir offentliggjort to uker før valget 26.mars.

Valg av delegater til NSF Trøndelag sitt Fylkesmøte 2020.

Denne kunngjøringen gjelder alle ikke-yrkesaktive medlemmer, og alle medlemmer som er i arbeid, men ikke tilhører et etablert hovedtillitsvalgtsområde ved sin arbeidsplass/virksomhet. 

Vold, trakassering og trusler – hva kan gjøres?

Fylkesleder Sølvi Sæther kommenterer Aftenpostens artikkelserie om vold og trusler i sykehjem.

Valg av nytt fylkesstyre 2020-23

Sør- og Nord-Trøndelag fylke er slått sammen til et fylke, Trøndelag.  Ut fra det skal vi ha felles fylkeskontor og fylkesstyre, har NSF Landsmøte 2019 vedtatt. Nytt Fylkesstyre og fylkesleder skal velges 25.-26.mars -20.

 

Intensivsykepleierne i Nord-Trøndelag NSFLIS feier 40 år

Intensivsykepleierne i Nord-Trøndelag startet sin faggruppe i 1979. Torsdag 31.10 feiret de sin 40-årsdag. NSF Nord-Trøndelag gratulerer!

Utdeling av Hedersnåler.

Årets Seniortreff ble arrangert på Grand Hotell 4.september. Det var 60 deltakere, noe som er ny rekord! To av våre medlemmer ble tildelt Hedersnål for 50 års medlemskap under arrangementet. De to som mottok Hedersnål var Marit Strand Arntsen og Gunnvor Norøy. Vi gratulerer!

Vellykket Sykepleierdag!

14.mai markerte vi den Internasjonale Sykepleierdagen med fagkonferanse på Stiklestad nasjonale kultursenter. 200 flotte sykepleiere fikk se flere inspirerende foredrag og møte gode kollegaer. Her kan du se bilder og finne noen av foredragene.

Nord-Trøndelags delegater til Landsmøtet 2019

Fylkesmøtet valgte 12.februar følgende delegater til å representere Nord-Trøndelag på NSF Landsmøte 2019:

Sølvi Sæther, Rannveig Prins Andøl, Anne-Beth Hallstrøm, Lill Iren Kristiansen og Annbjørg Støa.

1.vara, som også reiser til Landsmøtet, er Lars Petter Skaanes (var ikke til stede da bildet ble tatt).

Oppdatering av medlemsopplysninger.

For at vi enkelt skal komme i kontakt med våre medlemmer er det viktig at opplysningene som ligger i våre systemer stemmer. Dette må du som medlem endre selv. Det gjøres her på vår hjemmeside.

Viktig med systematisk kompetansebygging

 

Har Samhandlingsreformen ført til en endring til det beste for pasienten og samfunnet?