Nordland

Fylkeskontoret

Siste nyheter fra Nordland

Følg NSF Nordland på Facebook!

Følg oss på Facebook for nyheter, informasjon, glimt fra konferanser og mye mer!

Du finner oss på Norsk Sykepleierforbund - Nordland!

Gratulerer til alle nye sykepleiere!

Fredag var det avslutningsseremoni for nyutdannede sykepleiere ved Nord Universitet, avd. Bodø. Fylkesleder Gjertrud Krokaa delte ut roser fra NSF til nærmere 100 nye kollegaer. NSF Nordland gratulerer! 

Fagkursmidlene gir muligheter!

Arnhild Jensen søkte NSF Nordland om fagkursmidler for å delta på kongress for sykepleiere i ortopedi i Oslo våren 2017. Her forteller hun fra konferansen og hvordan hun fikk finansiert deltakelse.

NSF Nordland på Stortinget!

Det var et engasjert og godt forberedt fylkesstyre som møtte politikerne fra Nordlandsbenken 10.mai. Budskapet er klart: sats på utdanning, lønn, sterke fagmiljø og gode arbeidstidsordninger!

Stor aktivitet i NSF Nordland!

I uke 13 gjennomførte NSF Nordland lederkonferanse, HTV-konferanse, politisk debattmøte og forhandlingskurs. Takk til alle som bidro til dager fylt av engasjement, begeistring og inspirasjon! 

Aktivitetsplan for 2017

NSF Nordland har ferdigstilt aktivitetsplan for 2017:

Aktivitetsplan NSF Nordland 2017

 Har du spørsmål? Kontakt fylkeskontoret!