Nordland

NSF Nordlands fylkeskontor

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: nordland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Sjøgata 27, 8006 Bodø 

Siste nyheter fra Nordland

Korona - spørsmål og svar

Som sykepleier har du en svært viktig rolle i arbeidet mot koronaepidemien. I tillegg har du sikkert et stort informasjonsbehov. NSF har samlet spørsmål og svar for medlemmer og tillitsvalgte. Les mer her!

Følg NSF Nordland på Facebook!

Følg oss på Facebook for nyheter, informasjon, glimt fra konferanser og mye mer!

Du finner oss på Norsk Sykepleierforbund - Nordland!

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Sykepleierkongressen er utsatt

Kongressen skulle vært arrangert på The Qube og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 22.-24.september 2020.

Nominasjonskomiteen informerer

Fristen for å foreslå kandidater til fylkesstyret i NSF Nordland har gått ut. Her følger informasjon fra nominasjonskomiteen. 

Vil du være medlem av fylkesstyret i NSF Nordland?

På fylkesmøtet i NSF Nordland 25.-26.mars 2020 skal det velges nytt fylkesstyre. Ønsker du å stille til valg, eller kjenner du noen du tror kunne gjort en god jobb for medlemmer og tillitsvalgte? Les mer her! 

Nominasjonskomiteens innstilling av kandidater til Landsmøtet 2019

Nominasjonskomiteen har nå gjort sin innstilling av delegater og varadelegater til Landsmøtet 2019. Valget skjer på fylkesmøtet i Bodø 28. mars.

 Innstillingen gir etter nominasjonskomiteens mening den best sammensatte delegasjonen for NSF Nordland.