Medlemsinformasjon

Oppdater din medlemsinformasjon

For at vi enkelt skal komme i kontakt med våre medlemmer er det viktig at både kontaktinformasjonen og opplysningene om nåværende arbeidsgiver som ligger i våre systemer stemmer. Dette må du som medlem endre selv.

Fylkeskontor

NSF Nordland sitt fylkeskontor holder til i Sjøgata 27 i Bodø. Her jobber fylkesleder, nestleder, administrativ leder, en kurs- og konferansekonsulent og fire rådgivere. Dersom du ønsker kontakt med fylkeskontoret, kan du sende epost til nordland@nsf.no, eller ringe en av våre ansatte.

Fagkursmidler

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem/vara eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland.

Årets sykepleierpriser

På den årlige fagkonferansen til NSF Nordland, deles prisene for Årets Sykepleier og Årets Sykepleierleder i Nordland ut. Prisvinnerne blir invitert til festmiddag og konferanse, og mottar heder og ære foran ca 500 sykepleierkollegaer. Har du en kollega som utmerker seg?

Fagkonferanse

Vi arrangerer en gratis fagkonferanse for våre medlemmer hvert år. Informasjon om program og påmelding sendes ut på epost/sms til alle våre medlemmer.

Aktivitetsplan for NSF Nordland

Nedenfor finner du en oversikt over planlagte aktiviteter. For å finne informasjon om spesifikke datoer, kan dette finnes under kurskalenderen. Kurs- og konferanseenheten publiserer kursene forløpende