Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

Åpningstider på fylkeskontoret sommeren 2018

Fylkeskontorene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold har felles vaktordning for sommerferien 2018.

Ta kontakt på tlf 994 02409, og du settes over til betjent kontor.

 

 

12. mai - den internasjonale sykepleierdagen.

Internasjonal sykepleierdag

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Datoen ble valgt fordi det var Florence Nightingales fødselsdag. Norsk Sykepleierforbund markerer dagen med ulike aktiviteter og gratulasjoner. Den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN (The International Council of Nurses) markerer dagen internasjonalt med International Nurses Day.

Nominasjonskomite er valgt

På hovedtillitsvalgtssamlingen 20. april ble det gjennomført valg av ny nominasjonskomite.

Det finnes kun et svar, med to streker under- lys ut hele stillinger!

Norsk Sykepleierforbund har engasjert Retriever til å hente inn tall for utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene. Oversikten viser at det fortsatt er mye deltid.

Av 461 utlyste stillinger i kommuner i Oppland i perioden er 43 % heltid, og 53 % deltid.

I Sykehuset Innlandet HF er det 407 utlyste stillinger, av dette er 27 % heltid, og 71 % deltid. 

GD i dag: Selvfølgeligheter kan ikke gjentas ofte nok – kvinner må ha rett til heltidsarbeid!

OA i dag: Kvinners rett til heltidsarbeid!

 

 

 

Lederkonferanse - mydighet til å lede!

NSF Hedmark og Oppland inviterer ledermedlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere til Lederkonferanse – myndighet til å lede!

-hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet.

 

NSF Oppland deltok på yrkes- og utdanningsmesse på Hadeland.

Hadeland arrangerer årlig yrkes- og utdanningsmess i Jevnakerhallen for 10.-klassingene fra Jevnaker, Harestua, Brandbu, Bjoneroa, Gran og Lunner. Rundt rundt 400 elever besøker messa.

 

 

Sykepleierprisen 2018. Foreslå en kollega?

Nå har du mulighet til å foreslå en kollega til sykepleierprisen 2018. Vi ønsker oss mange gode kandidater, og håper å finne noen vi kan gjøre litt ekstra stas på.

Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltid!

På oppdrag av NSF overvåker Retriever utlyste stillinger hver måned.

Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltidsstillinger.  

Undersøkelsen omfatter alle utlyste stillinger fra og med februar til og med august 2017.

 

175 nye medlemmer på 2 timer

Vi var med NSF student og rekrurterte nye medlemmer på NTNU Gjøvik

Norsk Sykepleierforbund Oppland har invitert politikere og brukerorganisasjoner til debattmøte.

Foran høstens stortingsvalg ønsker Norsk Sykepleierforbund Oppland å ta rede på hvordan de folkevalgte stiller seg til sykepleiermangel og arbeidstidsutvalgets forslag til økt styringsrett og mindre medbestemmelse.

Vi har invitert aktuelle stortingskandidater og brukerorganisasjoner til debattmøte.

Interesert i å lytte til debatten?

(Hvis det blir tid, vil det være mulig for publikum å stille spørsmål til panelet).

Tid og sted: 31.08.2017 Kl. 17.30- 20.00, i Eureka NTNU Gjøvik.

( Enkel servering fra 17.00) påmelding er påkrevd både for deltagere og publikum, følg linken her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3415847/12666

Tema er todelt: Sykepleiermangel og arbeidstidspørsmål.

Deltagere ellers vil være tillitsvalgte, faggruppeledere og fylkesstyret i NSF Oppland

 

Vi ønsker nye sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik velkommen og lykke til med studiet.

9 av 10 sykepleierstudenter velger å være medlem i NSF Student. Som studentmedlem får du gratis rådgivning, håndbok for sykepleierstudenter, tidsskriftet Sykepleien og Sykepleien forskning, innboforsikring og livsforsikringspakke, samt andre forsikringstilbud og mye annet.

NSF Student er Norges største studentorganisasjon med individuelt medlemskap, og er den eneste organisasjonen i landet som representerer sykepleierstudenter fra alle landets sykepleierutdanninger.

Her finner du mere om NSF student: https://www.nsf.no/nsf-student

Tariffpolitikk - også ditt ansvar!

NSF er allerede i gang med å forberede tariffoppgjørene i 2018 og 2019. I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde medlemsmøter for å høre medlemmenes mening.