Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

Årets leder Kristin Haugen ved NTNU

Prisen for beste sykepleieleder 2017 ble i dag gitt til Kristin Haugen NTNU. Den ble overrekt av nestleder i Norsk Sykepleierforbund Oppland, Marianne Nielsen.

 

Det finnes kun et svar, med to streker under- lys ut hele stillinger!

Norsk Sykepleierforbund har engasjert Retriever til å hente inn tall for utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene. Oversikten viser at det fortsatt er mye deltid.

Av 461 utlyste stillinger i kommuner i Oppland i perioden er 43 % heltid, og 53 % deltid.

I Sykehuset Innlandet HF er det 407 utlyste stillinger, av dette er 27 % heltid, og 71 % deltid. 

GD i dag: Selvfølgeligheter kan ikke gjentas ofte nok – kvinner må ha rett til heltidsarbeid!

OA i dag: Kvinners rett til heltidsarbeid!

 

 

 

Foreslå kandidater til fylkets nominasjonskomitè

NSF Oppland ber medlemmer foreslå kandidater til nominasjonskomiteen som skal forberede valg på fylkesleddets delegater til NSFs landsmøte i 2019

(Valg av delegater til landsmøte skjer på fylkesmøte som skal avholdes innen mars 2019).

Lederkonferanse - mydighet til å lede!

NSF Hedmark og Oppland inviterer ledermedlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere til Lederkonferanse – myndighet til å lede!

-hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet.

 

NSF Oppland deltok på yrkes- og utdanningsmesse på Hadeland.

Hadeland arrangerer årlig yrkes- og utdanningsmess i Jevnakerhallen for 10.-klassingene fra Jevnaker, Harestua, Brandbu, Bjoneroa, Gran og Lunner. Rundt rundt 400 elever besøker messa.

 

 

Vi ønsker nye sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik velkommen og lykke til med studiet.

9 av 10 sykepleierstudenter velger å være medlem i NSF Student. Som studentmedlem får du gratis rådgivning, håndbok for sykepleierstudenter, tidsskriftet Sykepleien og Sykepleien forskning, innboforsikring og livsforsikringspakke, samt andre forsikringstilbud og mye annet.

NSF Student er Norges største studentorganisasjon med individuelt medlemskap, og er den eneste organisasjonen i landet som representerer sykepleierstudenter fra alle landets sykepleierutdanninger.

Her finner du mere om NSF student: https://www.nsf.no/nsf-student

Sykepleierprisen 2017. Foreslå en kollega?

Nå har du mulighet til å foreslå en kollega til sykepleierprisen 2017. Vi ønsker oss mang gode kandidater, og håper å finne noen vi kan gjøre litt ekstra stas på.

Tariffpolitikk - også ditt ansvar!

NSF er allerede i gang med å forberede tariffoppgjørene i 2018 og 2019. I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde medlemsmøter for å høre medlemmenes mening.

Sommerhilsen fra fylkeslederen.

Sommerhilsen til alle våre medlemmer, og en ekstra hilsen de nyutdannede som nå går rett ut i praksis som sykepleiere.

Seniorsamling på Beitostølen 12.-13.oktober 2017

Medlemmer 50 + inviteres også i år til opphold på Beitostølen i oktober.