Hovedtillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i Oppland

Beitostølen Helsesportsenter

Anniken Eckhoff
99388556
lillannikenmarie@hotmail.com

 

Dovre kommune

Irene Amundgård

48140483

iramun@online.no

 

Etnedal kommune

Annhild S. Espelien

90581069

annhild_espelien@hotmail.com

 

 

 

Fagertun Sykehjem

Ingen hovedtillitsvalgt p.t.

 

Fekjær psykiatriske senter

Mona Strandbråten
90670171
mona@hedalen.no

Gausdal kommune

Inger Johanne Rønning
95824476
ijohroen@online.no

Gjøvik kommune

Trond Balstad
90934550
Trond.Balstad@gjovik.kommune.no

Gran kommune

Silje Holterbakken Strøm
48105619
Silje.holterbakken@gran.kommune.no%20

 

 

 

 

NTNU Gjøvik

Torhild Sørum
95760056
torsorum@bbnett.no

Landaasen opptreningssenter

Karoline Foss Hjelmeland
95026474
Karoline.foss.hjelmeland@landaasen.no

Lesja kommune

Sølvi Johansen
93666279
solvinordtun@hotmail.com

Lillehammer kommune

Tonje Sneve
90831200
tonje.sneve@lillehammer.kommune.no

Lom kommune

Hilde Vikan
92252274
hildevikan@hotmail.com

Nord Aurdal kommune

Anne Helga Espeliødegård
92200793
anne.helga.espeliodegard@nord-aurdal.kommune.no

Nord-Fron kommune

Andrea Holmestad
95274204
andrea.holmestad@gmail.com

Nordre Land kommune

Frida Canestedt
41407719
fridis78@hotmail.com

Revmatismesykehuset

Nina Johansen
48063593
ninjohan@hotmail.com

Riisby behandlingssenter

Randi Nordal
61112800
randi@riisby.no

Ringebu kommune

Malene Sigvartsen
96511685
malenesigvartsen@gmail.com

 

Røysumtunet

Silje Grønli
41300134
S_gronli@hotmail.com

Sel kommune

Sissel Thorud Bjøkne
95939491
s-m-bjo@online.no

SIHF BUP /intern service

Anne Bi Hoffsten
48131082
anne.bi.hoffsten@sykehuset-innlandet.no

SIHF Foretakstillitsvalgt

Marianne Nielsen
91316386
marianne.nielsen@sykehuset-innlandet.no

SIHF Gjøvik/prehospitale tjenester

Brita Samuelsen
46818030
brita.samuelsen@sykehuset-innlandet.no

SIHF Lillehammer/med.service

Åsmund Gravdal
48257659
asmund.gravdal@sykehuset-innlandet.no

 

SIHF psykisk helsevern i Oppland

Kristina Bruset
95529419
Kristina.Bruset@sykehuset-innlandet.no

SIHF Hab - Rehabilitering

Ida Høiby
48131584
Ida.hoiby@sykehuset-innlandet.no

Skjåk kommune

Aud Jotun
61217167
aud.jotun@skjaak.kommune.no

Skogli Helse -Rehabilitering

Jørund Flønes
90216977
jorund.flones@skogli.no

Steffensrud Unicare Rehabilitering

Anne Kari Hovde
97113385
Akhovde.otk@gmail.com

Søndre Land kommune

Line Eriksen
47613334
line.eriksen@sondre-land.kommune.no

Sør Aurdal kommune

Uten hovedtillitsvalgt p.t.

 

Sør Fron kommune

Uten hovedtillitsvalgt p.t

 

Valdresklinikken

May Kristin Bergene
90898317
may.bergene@gmail.com

Vang kommune

Susanne Kjeldsen
90928454
susanne.kjeldsen@vang.kommune.no

Vangseter behandlingsklinikk

Bjørn Hammerstad Johannesen
Bjorn@vangseter.no

Vestre Slidre kommune

Silje Juvet Modalen
48132667
modalen_silje@hotmail.com

 

Vestre Slidre sjukeheim

Anne-Lise Kvåle
99748131
annedelfi@yahoo.no

 

Vestre Toten kommune

Ole Nino Lien
97067007
ninoen@gmail.com

Videregående skole

Nina Gjermundrød
47860909
nina@gjovik.online.no

 

Vågå kommune

Elisabet Øvstdal
95808108
ovstedal@outlook.com

Østre Toten kommune

Benedicte Lånke
90590336
nosy@ostre-toten.kommune.no

Øyer kommune

Marit Linnerud
41528407
Marit.linnerud@oyer.kommune.no

Øystre Slidre kommune

Camilla Bergli
41645780
camillabergli@gmail.com