Sør-Trøndelag

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Vi kan ikke bare ta inn en hvilken som helst person fra gata med varme hender

Fylkesleder Knut Jørgen H. Rotabakk hadde lørdag 4. februar følgende debattinnlegg på trykk i Adresseavisen.

Sykepleierprisen 2016 tildelt Anne-Kristine E. Gudmestad

Anne-Kristne E. Gudmestad ble under fylkesmedlemsmøtet i Trondheim 30. november 2016 tildelt Sykepleierprisen 2016 av NSF Sør-Trøndelag. Prisen fikk hun for sitt arbeid som spesialsykepleier i øyesykdommer ved St. Olavs Hospital.

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

NSF Sør-Trøndelag støtter arbeidet med å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november 2016.

Unio utfordrer til likelønn

17. oktober markerte Unio Equal Pay Day. I den anledning ble sykehusdirektør Nils Kvernmo og ordfører Rita Ottervik utfordret til å sette likelønnstiltak på dagsorden med kake påskrevet «Hvor lenge skal menn få en større del av kaka?»

Equal Pay Day

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio, Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 340 000 medlemmer, har valgt å marker Equal Pay Day den 17. oktober. Dette er et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» - om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning, skriver fylkesleder Knut Jørgen H. Rotabakk i dagens Adresseavisen.