Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Fylkeskontoret er midlertidig stengt

På grunn av koronaviruset og faren for smittespredning har våre ansatte hjemmekontor. Du kommer i kontakt med oss ved å sende e-post til sor-trondelag@nsf.no, eller ved å ringe 994 02409. Vi beklager om dette medfører ulempe for deg. 

Gratulerer med jordmordagen

5.mai er den internasjonale jordmordagen - og vi gratulerer alle jordmødre med dagen. 

Nominasjonskomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid. Det var 2 kandidater til leder, 1 til nestleder og 26 til fylkestyreverv.

Her er innstilling og presentasjon av alle kandidater. Valget foregår på fylkesmøtet 25.-26.mars.

Kandidater til verv i fylkesstyret

Foreslåtte kandidater til verv i nytt fylkesstyre for NSF Trøndelag blir fortløpende publisert. Hvem som blir innstilt av nominasjonskomiteen blir offentliggjort to uker før valget 26.mars.

Valg av delegater til NSF Trøndelag sitt fylkesmøte 2020

Denne kunngjøringen gjelder alle ikke-yrkesaktive medlemmer, og alle medlemmer som er i arbeid, men ikke tilhører et etablert hovedtillitsvalgtsområde ved sin arbeidsplass/virksomhet. 

Valg av nytt fylkesstyre 2020-2023

Sør- og Nord-Trøndelag fylke er slått sammen til et fylke, Trøndelag.  Ut fra det skal vi ha felles fylkeskontor og fylkesstyre, har NSF Landsmøte 2019 vedtatt. Nytt Fylkesstyre og fylkesleder skal velges 25.-26.mars 2020.