Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Kontaktinformasjon til fylkeskontoret i Trondheim

Vi har fått nytt kontaktskjema, men får tilbakemelding om at medlemmer ikke kommer i kontakt med oss. For å være sikker på at vi mottar din henvendelse ber vi om at du sender e-post til sor-trondelag@nsf.no eller kontakter vårt sentralbord på telefon 994 02409.

Fylkeskontoret er midlertidig stengt

På grunn av koronaviruset og faren for smittespredning har våre ansatte hjemmekontor. Du kommer i kontakt med oss ved å sende e-post til sor-trondelag@nsf.no, eller ved å ringe 994 02409. Vi beklager om dette medfører ulempe for deg. 

Foreslå årets sykepleier og årets sykepleierleder 2019

NSF Sør-Trøndelag deler hvert år ut prisene årets sykepleier og årets sykepleierleder. Nå trenger vi forslag!

Fra og med 2017 har Fylkesstyret vedtatt at det skal deles ut to sykepleierpriser i Sør-Trøndelag: Årets sykepleier og årets sykepleierleder. Det er nå åpent for å foreslå kandidater. Forslagsfrist er 20. november.

Regional tariffkonferanse 23. - 24 oktober 2019 for Spekter region MIDT

I forbindelse med Lønnoppgjøret i 2020 innklaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i Spekter. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.

Regional tariffkonferanse 15. - 16 oktober 2019 KS region MIDT

I forbindelse med Lønnsoppgjøret i 2020 innkaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i KS. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.

 

Velkommen til over 190 nye medlemmer!

12. august var det oppstart av et nytt kull med bachelorstudenter i sykepleie ved NTNU i Trondheim. Vi er glade for at de fleste også velger å bli studentmedlemmer i NSF!

Besøk hos Royal College of Nursing

I starten av juni var fylkeskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal på kontormøte. Denne gangen ble vi invitert på besøk til den britiske sykepleierorganisasjonen, RCN (Royal College of Nursing).