Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.45 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Nominasjonskomiteens innstilling - delegater til landsmøtet

Nominasjonskomiteen har foretatt følgende innstilling til valg av 11 delegater og varadelegater fra Sør-Trøndelag til NSFs landsmøte 4.-8.november 2019. 
Valget skjer på fylkesmøtet 26. og 27. februar:

Gå sammen med trommekorpset og NSF-fanen i 17. toget!

I god tradisjon stiller NSF Sør-Trøndelag med trommekorps og fane i folketoget i Trondheim på 17. mai. Vi ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte med familie og venner velkommen til å gå sammen med oss.

Samlet over 200 sykepleierledere fra Midt-Norge

10. april arrangerte NSF Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal lederkonferanse på Scandic Hell på Værnes. Over 220 sykepleierledere fra alle deler av helsetjenesten var samlet for faglig påfyll.

Nominasjonskomite 2018-2019 er valgt

Den 27. februrar ble det valgt ny nominasjonskomite i NSF Sør-Trøndelag jfr NSFs vedteker § 4B. Nominasjonskomiteen skal forberede og foreslå valg av delegateer fra NSF Sør-Trøndelag til NSFs landsmøte i november 2019.

Histrorisk medlemsmøte i Indre Fosen kommune

Tirsdag 6. mars ble historiens første medlemmøte for NFSere i nye Indre Fosen kommune avholdt. Møtet fant sted på Rissa sykehjem. På programmet var valg av ny hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt, samt innlegg fra fylkeskontoret.

Vellykket HTV-konferanse på Røros!

Tirsdag 27. februar til torsdag 1. mars samlet Fylkesstyret hovedtillitsvalgte til den årlige HTV-konferansen på Røros. Tre dager med spennende program og engasjement!