Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Regional tariffkonferanse 23. - 24 oktober 2019 for Spekter region MIDT

I forbindelse med Lønnoppgjøret i 2020 innklaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i Spekter. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.

Regional tariffkonferanse 15. - 16 oktober 2019 KS region MIDT

I forbindelse med Lønnsoppgjøret i 2020 innkaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i KS. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.

 

Velkommen til over 190 nye medlemmer!

12. august var det oppstart av et nytt kull med bachelorstudenter i sykepleie ved NTNU i Trondheim. Vi er glade for at de fleste også velger å bli studentmedlemmer i NSF!

Besøk hos Royal College of Nursing

I starten av juni var fylkeskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal på kontormøte. Denne gangen ble vi invitert på besøk til den britiske sykepleierorganisasjonen, RCN (Royal College of Nursing).

Fylkesstyret på Stortinget 9. mai.

Torsdag 9. mai møtte fylkesstyrene i NSF Sør- og Nord-Trøndelag stortingspolitikere fra fylket. Sykehusfinansiering, sykepleierutdanning i Trøndelag og arbeidstid/turnusordninger ble diskutert.