Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Medlemsmøte / Julemøte 04. desember 2019

NSF Sør-Trøndelag inviterer til årets julemøte på Scandic Lerkendal Hotel.
Arrangementet er gratis for alle medlemer.

Påmelding: "først til mølla" innen 12. november - trykk her

Still til valg i nominasjonskomiteen

Still til valg! Det skal velges ny nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av nytt fylkesstyre. Frist for å fremme kandidater er 14. november.

Foreslå årets sykepleier og årets sykepleierleder 2019

NSF Sør-Trøndelag deler hvert år ut prisene årets sykepleier og årets sykepleierleder. Nå trenger vi forslag!

Fra og med 2017 har Fylkesstyret vedtatt at det skal deles ut to sykepleierpriser i Sør-Trøndelag: Årets sykepleier og årets sykepleierleder. Det er nå åpent for å foreslå kandidater. Forslagsfrist er 20. november.

Regional tariffkonferanse 23. - 24 oktober 2019 for Spekter region MIDT

I forbindelse med Lønnoppgjøret i 2020 innklaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i Spekter. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.

Regional tariffkonferanse 15. - 16 oktober 2019 KS region MIDT

I forbindelse med Lønnsoppgjøret i 2020 innkaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i KS. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.