Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Still til valg i nominasjonskomiteen

Still til valg! Det skal velges ny nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av nytt fylkesstyre. Frist for å fremme kandidater er 14. november.

Foreslå årets sykepleier og årets sykepleierleder 2019

NSF Sør-Trøndelag deler hvert år ut prisene årets sykepleier og årets sykepleierleder. Nå trenger vi forslag!

Fra og med 2017 har Fylkesstyret vedtatt at det skal deles ut to sykepleierpriser i Sør-Trøndelag: Årets sykepleier og årets sykepleierleder. Det er nå åpent for å foreslå kandidater. Forslagsfrist er 20. november.

Regional tariffkonferanse 23. - 24 oktober 2019 for Spekter region MIDT

I forbindelse med Lønnoppgjøret i 2020 innklaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i Spekter. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.

Regional tariffkonferanse 15. - 16 oktober 2019 KS region MIDT

I forbindelse med Lønnsoppgjøret i 2020 innkaller Forbundstyret i NSF til Tariffkonferanse i KS. De akutelle HTV og valgte delegater har mottatt innkalling pr mail med informasjon om påmedling.

 

Velkommen til over 190 nye medlemmer!

12. august var det oppstart av et nytt kull med bachelorstudenter i sykepleie ved NTNU i Trondheim. Vi er glade for at de fleste også velger å bli studentmedlemmer i NSF!