Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Kontaktinformasjon til fylkeskontoret i Trondheim

Vi har fått nytt kontaktskjema, men får tilbakemelding om at medlemmer ikke kommer i kontakt med oss. For å være sikker på at vi mottar din henvendelse ber vi om at du sender e-post til sor-trondelag@nsf.no eller kontakter vårt sentralbord på telefon 994 02409.

Fylkeskontoret er midlertidig stengt

På grunn av koronaviruset og faren for smittespredning har våre ansatte hjemmekontor. Du kommer i kontakt med oss ved å sende e-post til sor-trondelag@nsf.no, eller ved å ringe 994 02409. Vi beklager om dette medfører ulempe for deg. 

Ny dato for valg

Vi skulle egentlig ha avholdt valg av ny fylkesleder og nestleder, og av nytt fylkesstyre i mars. Dette ble utsatt på grunn av Covid -19.

Vi har nå satt opp ny dato for valg. Dette vil bli et rent elektronisk valg. Kandidater som står på valg er presentert under "Nominasjonskomiteens innstilling til nytt Fylkesstyre", i annen artikkel på denne siden.

NY DATO FOR VALG ER 16.SEPTEMBER

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Gratulerer med jordmordagen

5.mai er den internasjonale jordmordagen - og vi gratulerer alle jordmødre med dagen. 

Nominasjonskomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid. Det var 2 kandidater til leder, 1 til nestleder og 26 til fylkestyreverv.

Her er innstilling og presentasjon av alle kandidater. Valget foregår på fylkesmøtet 25.-26.mars.

Kandidater til verv i fylkesstyret

Foreslåtte kandidater til verv i nytt fylkesstyre for NSF Trøndelag blir fortløpende publisert. Hvem som blir innstilt av nominasjonskomiteen blir offentliggjort to uker før valget 26.mars.