Fylkesleders blogg

Jeg velger meg god ledelse og sterke fagmiljøer

Manchester United byttet leder og vinner kamper, Viking FK har rykket opp til eliten og vinner kamper igjen. Kan det handle om god ledelse og tillit mellom leder og ansatte?

Kvalitet koster - men kan redde liv!

Meldinger sendes, læringsnotat blir nedfelt, men feilene fortsetter å skje…. Det raser i mediene og overskriftene er tøffe: «14 pasienter har dødd etter sykehusfeil som kunne vært unngått». «Tvillinger dør i mors liv.  Pasient dør etter lavt matinntak. Sykepleier hører feil, kreftsyk kvinne dør…» Til og med i styrerommet til Helse Stavanger var temaet diskutert.

Sats på heltid!

Kalenderen viser 8.mars og på vei til jobb i dag lyttet jeg som vanlig til radioen. Ikke overraskende handlet dagens debatt om hvorvidt det er nødvendig med en egen kvinnedag. Selv er jeg ikke i tvil - det er absolutt nødvendig!

Til beste for den neste!

Til beste for den neste var deler av tittelen i ett innlegg som Lise Broen, Brynhild Braut og Jan Fredrik Andresen, alle ansatt i Statens Helsetilsyn, hadde i Tidsskriftet for legeforeningen i 2018. En betegnende tittel som jeg opplever passer godt i situasjonen akuttmottaket nå har vært i en periode.

Takk for praten, gode politikere!

Som fylkesleder i NSF Rogaland er det viktig for meg å ha kontakt og dialog med politikere og andre beslutningstakere. Ved å drøfte og synliggjøre utfordringer sykepleierne og lokale arbeidsgivere har – og ikke minst konsekvensene av disse utfordringene – håper jeg å bidra til en forståelse som vil påvirke prioriteringene til de som styrer de lokale pengesekkene.

Tanker før en lockout…

Onsdag 21.november iverksetter NHO lockout innenfor helsetjenesten. Over 500 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) blir utestengt fra sine arbeidsplasser. Dette fordi NHO hevder at NSFs streikeuttak av 55 sykepleiere medfører at bedrifter går konkurs, noe de ikke kan sitte og se på skjer.

Nei Bent, sykepleiermangelen forutsetter vilje til lønnsløft!

Onsdag 20. juni leste vi i Stavanger Aftenblad at helseministerens var bekymret.  Norsk helsetjeneste vil 2030 vil mangle 15 000 sykepleiere med mindre det settes inn tiltak. For å møte denne utfordringen mener helseminister Bent Høie at vi må være villige til å tenke nytt og annerledes – før han forbeholder seg retten til ikke å mene noe om sykepleierlønningene.  Lønn er et forhandlingsspørsmål mellom partene er mantraet fra den ansvarlige statsråden.

Hvordan tenker KS om det å sikre seg sykepleierkompetanse?

Tariffoppgjøret i kommunene (KS) og sykehusene (Spekter) er nå ferdigforhandlet og forhandlingsutvalgene har anbefalt forslagene. Det som gjenstår er å behandle ferdig resultatet i de enkelte organisasjonene.

Som fylkesleder har jeg gjort meg mange tanker rundt dette.  Spørsmålet som opptar meg mest er hvorvidt KS har brukt de mulighetene som ligger i forhandlingssystemet for å sikre seg den kompetansen de har størst behov for.

Tåler vi tøffere turnus?

Påsken er over og mange arbeidstakere har satt pris på fridagene som høytiden brakte med seg.  Vi gleder oss også til mai som med sine røde dager innebærer ytterligere kjærkommen fritid og langhelger. Det å tilbringe fritid sammen med familie og venner som også har fri og tid til samvær er helsefremmende og bidrar til trivsel og overskudd i en travel arbeidshverdag.  

Liv Evje med leserbrev til ettertanke

I dagens Stavanger Aftenblad kan vi under overskriften «Uverdig slutt på livet» lese Liv Evjes betraktninger om hvordan hun opplevde sin kjæres sykehjemsopphold i livets sluttfase.  Det er sterk lesning. Det er trist lesning.  Det er absolutt ikke slike erfaringer vi ønsker de etterlatte skal sitte igjen med.