Fylkesleders blogg

PRIDE – vi har fortsatt en vei å gå.

I disse dager arrangeres Stavanger på Skeivå, i år for 21 gang. Programmet spenner fra turer i naturen til samtaler og foredrag. Men mange mener nok at høydepunktet er paraden lørdag 7. september.

Arendalsuka – fra fakkeltog i pleie og omsorg til ukritisk rådmann.

I disse dager foregår det mange gode diskusjoner og meningsutvekslinger i Arendal. «Alt som kan gå» av politikere, beslutningstakere, påvirkere, og organisasjoner mv deltar på Arendalsuka. Mange debatter blir streamet slik at vi som av ulike årsaker er «hjemme» også kan følge med.

Heltidskultur i kommunehelsetjenesten - hva, hvorfor og hvordan?

Valgkampen er over oss, og for NSF er det gledelig å se at kampen for hele stillinger er en fane som løftes av partiene i de fleste kommuner.
Samtidig – det skulle bare mangle!

Helsepersonell er ikke en kostnad, det er en investering!

Fritt oversatt fra engelsk: helsepersonell er ikke en kostnad, det er en investering sier generaldirektør i WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus under den internasjonale kongressen til ICN (International Council of Nurses). Dette utsagnet er blitt veldig aktuelt de siste dagene, når vi ser hvor mye som er brukt på innleie fra vikarbyrå i kommuner landet over.  

Sykepleierkrisen – et resultat av villet politikk?

Ferske tall fra både SSB og NAV bekrefter det Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gitt beskjed om gjennom flere år. I like mange år har vi kommet med forslag på tiltak som kan redusere sykepleiermangelen. Og i like mange år har vi hørt at våre forslag har vært for kostnadskrevende eller at spørsmål om bl.a lønn må overlates til partene.

5.mai - den internasjonale jordmordagen.

Det er søndag og som vanlig er denne dagen viet til familiære gjøremål. Vi går på søndagstur og lager middag sammen. I dag var været litt dårlig, det regnet og vinden fra nord var kald. Min kjære datter fant da ut at dagens søndagstur skulle gå til Stavanger museum, som sagt så gjort.

Vern om arbeidstiden - til det beste for pasientene!

Det er 1.mai og vi feirer den internasjonale arbeiderdagen. Mange bruker dagen til å gå i tog eller å samle seg på ulike steder for å markere dagen – en dag som har sitt opphav i en kamp om arbeidstid. Året var 1886 og 200 000 amerikanske arbeidere streiket for innføring av åtte timers arbeidsdag. For å støtte dette kravet arrangerte fagforeninger i Chicago demonstrasjoner, som begynte 1. mai og gikk over flere dager. (Kilde: Store norske leksikon). Åtte timers arbeidsdag ble innført som følge av arbeidskamp og solidaritet.

Hansken er kastet!

Onsdag 24. april ble NSF og Spekter enige om ny minstelønn for sykepleiere ansatt i sykehusene. Arbeidsgiver har tilsynelatende tatt inn over seg at skal de kunne utføre de oppgavene som er tillagt spesialisthelsetjenestene, må de sikre seg nok personell med påkrevd kompetanse.

Jeg velger meg god ledelse og sterke fagmiljøer

Manchester United byttet leder og vinner kamper, Viking FK har rykket opp til eliten og vinner kamper igjen. Kan det handle om god ledelse og tillit mellom leder og ansatte?

Kvalitet koster - men kan redde liv!

Meldinger sendes, læringsnotat blir nedfelt, men feilene fortsetter å skje…. Det raser i mediene og overskriftene er tøffe: «14 pasienter har dødd etter sykehusfeil som kunne vært unngått». «Tvillinger dør i mors liv.  Pasient dør etter lavt matinntak. Sykepleier hører feil, kreftsyk kvinne dør…» Til og med i styrerommet til Helse Stavanger var temaet diskutert.