Fylkesleders blogg

Godt nytt år

2020 er her og vi er gått inn i ett nytt tiår. Dette er tiden for forsetter og nye mål, enten det handler om å trene mer, berike opplevelsene eller å spise sunnere. 

Sykepleiermangelen som forsvant - eller..?

I en kronikk i Stavanger Aftenblad mandag 30.september utforder fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland kommunepolitikere i kommuner som har "bakt inn" tidligere rekrutteringstillegg i ny minstelønn, til vise mot og sørge for konkurransedyktig lønn til sine sykepleiere.

PRIDE – vi har fortsatt en vei å gå.

I disse dager arrangeres Stavanger på Skeivå, i år for 21 gang. Programmet spenner fra turer i naturen til samtaler og foredrag. Men mange mener nok at høydepunktet er paraden lørdag 7. september.

Arendalsuka – fra fakkeltog i pleie og omsorg til ukritisk rådmann.

I disse dager foregår det mange gode diskusjoner og meningsutvekslinger i Arendal. «Alt som kan gå» av politikere, beslutningstakere, påvirkere, og organisasjoner mv deltar på Arendalsuka. Mange debatter blir streamet slik at vi som av ulike årsaker er «hjemme» også kan følge med.

Heltidskultur i kommunehelsetjenesten - hva, hvorfor og hvordan?

Valgkampen er over oss, og for NSF er det gledelig å se at kampen for hele stillinger er en fane som løftes av partiene i de fleste kommuner.
Samtidig – det skulle bare mangle!

Om tall, fakta og sykepleierlønn

I et innlegg med tittelen "Ja, lønn er viktig!" i Stavanger Aftenblad blir fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland beskyldt for å komme med en rekke feilaktige påstander av forhandlingssjef og direktør for strategi og styring i Stavanger kommune. Det er en påstand hun ikke er enig i.

Prøv med lønn, da vel!

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland har registrert at Stavanger kommune ikke ser noen grunn til å opprette kommunal vikarpool eller flere faste stillinger, da de ikke får besatt de ledige stillingene de allerede har. Samtidig har kommunen tatt bort lokale lønnstiltak som kunne fremmet rekruttering.

 

Helsepersonell er ikke en kostnad, det er en investering!

Fritt oversatt fra engelsk: helsepersonell er ikke en kostnad, det er en investering sier generaldirektør i WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus under den internasjonale kongressen til ICN (International Council of Nurses). Dette utsagnet er blitt veldig aktuelt de siste dagene, når vi ser hvor mye som er brukt på innleie fra vikarbyrå i kommuner landet over.  

Sykepleierkrisen – et resultat av villet politikk?

Ferske tall fra både SSB og NAV bekrefter det Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gitt beskjed om gjennom flere år. I like mange år har vi kommet med forslag på tiltak som kan redusere sykepleiermangelen. Og i like mange år har vi hørt at våre forslag har vært for kostnadskrevende eller at spørsmål om bl.a lønn må overlates til partene.

5.mai - den internasjonale jordmordagen.

Det er søndag og som vanlig er denne dagen viet til familiære gjøremål. Vi går på søndagstur og lager middag sammen. I dag var været litt dårlig, det regnet og vinden fra nord var kald. Min kjære datter fant da ut at dagens søndagstur skulle gå til Stavanger museum, som sagt så gjort.