Fylkesleders blogg

Neste sommer!

deLillos har en av de flotteste sommersanger jeg hører. Den handler om at alt skal bli bedre neste sommer.... 

Gratulerer med dagen, alle sykepleiere!

I dag er det på dagen 200 år siden en av verdens mest markante kvinneskikkelser ble født. Kvinnen som la grunnlaget for moderne og profesjonell sykepleie. Kvinnen som med kunnskap og autoritet ledet organiseringen av systematiske smittevernstiltak for å redusere dødsfall i hospitaler og feltsykehus. 

Den første du ser.

Hvem er den første du ser når du åpner øynene for første gang?  Ikke sjelden vil rett svar være jordmoren som tar imot deg. Jordmoryrket betegnes som verdens eldste kvinneprofesjon, og når menigmann tenker på yrket er det som oftest at jordmor tar imot et barn på sykehusets fødestue. Øyeblikket der jordmor hjelper mor og partner over i en ny fase i livet.

Vern om arbeidstiden - også i koronatiden!

I dag feirer vi den internasjonale arbeiderdagen. Mange pleier å tilbringe 1. mai dagen i tog eller ved å samle seg på ulike steder for å markere dagen. En dag som har sitt opphav i en kamp om arbeidstid. I år blir det annerledes, men grunnlaget for at dagen skal markeres er kanskje mer aktuell enn noen gang før.

Verdsett sykepleielederne!

Sykepleieledere i helsesektoren har, som sine medarbeidere, svært krevende dager på jobb for tiden.  Sykepleiere og annet helsepersonell står i frontlinjen for å bekjempe korona- pandemien, og ikke minst konsekvensene av den. Å sørge for at disse har best mulige arbeidsbetingelser i en høyst utfordrende tid, er ansvaret til våre sykepleierledere – et ansvar de tar svært alvorlig.

Gratulerer med dagen.

Fredag 6.mars var fylkesleder Nina Horpestad invitert til ordføreren i Stavanger sin kvinnedagsfrokost på Ledaal. I den forbindelse holdt hun tale om sitt og NSFs perspektiv på heltid. Hele hennes tale er gjengitt her. 

ForBedring – for hvem?

I den nye kvalitets- og medarbeiderundersøkelsen ForBedring kommer det frem at det fysiske arbeidsmiljøet i sykehus har mange utfordringer. Nedslitte og gamle sykehusbygg er kostbare å vedlikeholde, utfordrende med tanke på hygiene, og påvirker ressursutnyttelse og effektivitet. For å bøte på dette bygges det sykehus nærmest «over en lav sko» for tiden.

Godt nytt år

2020 er her og vi er gått inn i ett nytt tiår. Dette er tiden for forsetter og nye mål, enten det handler om å trene mer, berike opplevelsene eller å spise sunnere. 

Sykepleiermangelen som forsvant - eller..?

I en kronikk i Stavanger Aftenblad mandag 30.september utforder fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland kommunepolitikere i kommuner som har "bakt inn" tidligere rekrutteringstillegg i ny minstelønn, til vise mot og sørge for konkurransedyktig lønn til sine sykepleiere.

PRIDE – vi har fortsatt en vei å gå.

I disse dager arrangeres Stavanger på Skeivå, i år for 21 gang. Programmet spenner fra turer i naturen til samtaler og foredrag. Men mange mener nok at høydepunktet er paraden lørdag 7. september.

Arendalsuka – fra fakkeltog i pleie og omsorg til ukritisk rådmann.

I disse dager foregår det mange gode diskusjoner og meningsutvekslinger i Arendal. «Alt som kan gå» av politikere, beslutningstakere, påvirkere, og organisasjoner mv deltar på Arendalsuka. Mange debatter blir streamet slik at vi som av ulike årsaker er «hjemme» også kan følge med.