Fylkesleders blogg

Sykepleierkrisen – et resultat av villet politikk?

Ferske tall fra både SSB og NAV bekrefter det Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gitt beskjed om gjennom flere år. I like mange år har vi kommet med forslag på tiltak som kan redusere sykepleiermangelen. Og i like mange år har vi hørt at våre forslag har vært for kostnadskrevende eller at spørsmål om bl.a lønn må overlates til partene.

5.mai - den internasjonale jordmordagen.

Det er søndag og som vanlig er denne dagen viet til familiære gjøremål. Vi går på søndagstur og lager middag sammen. I dag var været litt dårlig, det regnet og vinden fra nord var kald. Min kjære datter fant da ut at dagens søndagstur skulle gå til Stavanger museum, som sagt så gjort.

Vern om arbeidstiden - til det beste for pasientene!

Det er 1.mai og vi feirer den internasjonale arbeiderdagen. Mange bruker dagen til å gå i tog eller å samle seg på ulike steder for å markere dagen – en dag som har sitt opphav i en kamp om arbeidstid. Året var 1886 og 200 000 amerikanske arbeidere streiket for innføring av åtte timers arbeidsdag. For å støtte dette kravet arrangerte fagforeninger i Chicago demonstrasjoner, som begynte 1. mai og gikk over flere dager. (Kilde: Store norske leksikon). Åtte timers arbeidsdag ble innført som følge av arbeidskamp og solidaritet.

Hansken er kastet!

Onsdag 24. april ble NSF og Spekter enige om ny minstelønn for sykepleiere ansatt i sykehusene. Arbeidsgiver har tilsynelatende tatt inn over seg at skal de kunne utføre de oppgavene som er tillagt spesialisthelsetjenestene, må de sikre seg nok personell med påkrevd kompetanse.

Jeg velger meg god ledelse og sterke fagmiljøer

Manchester United byttet leder og vinner kamper, Viking FK har rykket opp til eliten og vinner kamper igjen. Kan det handle om god ledelse og tillit mellom leder og ansatte?

Kvalitet koster - men kan redde liv!

Meldinger sendes, læringsnotat blir nedfelt, men feilene fortsetter å skje…. Det raser i mediene og overskriftene er tøffe: «14 pasienter har dødd etter sykehusfeil som kunne vært unngått». «Tvillinger dør i mors liv.  Pasient dør etter lavt matinntak. Sykepleier hører feil, kreftsyk kvinne dør…» Til og med i styrerommet til Helse Stavanger var temaet diskutert.

Sats på heltid!

Kalenderen viser 8.mars og på vei til jobb i dag lyttet jeg som vanlig til radioen. Ikke overraskende handlet dagens debatt om hvorvidt det er nødvendig med en egen kvinnedag. Selv er jeg ikke i tvil - det er absolutt nødvendig!

Til beste for den neste!

Til beste for den neste var deler av tittelen i ett innlegg som Lise Broen, Brynhild Braut og Jan Fredrik Andresen, alle ansatt i Statens Helsetilsyn, hadde i Tidsskriftet for legeforeningen i 2018. En betegnende tittel som jeg opplever passer godt i situasjonen akuttmottaket nå har vært i en periode.

Takk for praten, gode politikere!

Som fylkesleder i NSF Rogaland er det viktig for meg å ha kontakt og dialog med politikere og andre beslutningstakere. Ved å drøfte og synliggjøre utfordringer sykepleierne og lokale arbeidsgivere har – og ikke minst konsekvensene av disse utfordringene – håper jeg å bidra til en forståelse som vil påvirke prioriteringene til de som styrer de lokale pengesekkene.

Tanker før en lockout…

Onsdag 21.november iverksetter NHO lockout innenfor helsetjenesten. Over 500 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) blir utestengt fra sine arbeidsplasser. Dette fordi NHO hevder at NSFs streikeuttak av 55 sykepleiere medfører at bedrifter går konkurs, noe de ikke kan sitte og se på skjer.