Fylkesleders blogg

Tanker før en lockout…

Onsdag 21.november iverksetter NHO lockout innenfor helsetjenesten. Over 500 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) blir utestengt fra sine arbeidsplasser. Dette fordi NHO hevder at NSFs streikeuttak av 55 sykepleiere medfører at bedrifter går konkurs, noe de ikke kan sitte og se på skjer.

Nei Bent, sykepleiermangelen forutsetter vilje til lønnsløft!

Onsdag 20. juni leste vi i Stavanger Aftenblad at helseministerens var bekymret.  Norsk helsetjeneste vil 2030 vil mangle 15 000 sykepleiere med mindre det settes inn tiltak. For å møte denne utfordringen mener helseminister Bent Høie at vi må være villige til å tenke nytt og annerledes – før han forbeholder seg retten til ikke å mene noe om sykepleierlønningene.  Lønn er et forhandlingsspørsmål mellom partene er mantraet fra den ansvarlige statsråden.

Hvordan tenker KS om det å sikre seg sykepleierkompetanse?

Tariffoppgjøret i kommunene (KS) og sykehusene (Spekter) er nå ferdigforhandlet og forhandlingsutvalgene har anbefalt forslagene. Det som gjenstår er å behandle ferdig resultatet i de enkelte organisasjonene.

Som fylkesleder har jeg gjort meg mange tanker rundt dette.  Spørsmålet som opptar meg mest er hvorvidt KS har brukt de mulighetene som ligger i forhandlingssystemet for å sikre seg den kompetansen de har størst behov for.

Nybakt mor - frisk, men sårbar..

Denne uken ble det kjent at Helse Stavanger ikke vil videreføre ordningen med barselhotell når man flytter inn i nye lokaler på Ullandhaug.  Prosjektleder Kari Gro Johansen, bekreftet i styremøte denne uken at dagens «senger» på barselhotellet er inkludert i sengeantallet man beregner for det nye sykehuset.  Men hvilke tanker har egentlig Helse Stavanger omkring ivaretakelse av barselkvinner som er «friske»?

Fylkesleder med åpent brev til Bent Høie

Fylkesleder Nina Horpestads siste blogg før ferien er et åpent brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie. I brevet uttrykker hun bekymring for at den kraftige reduksjonen i tilsynssaker kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

Tåler vi tøffere turnus?

Påsken er over og mange arbeidstakere har satt pris på fridagene som høytiden brakte med seg.  Vi gleder oss også til mai som med sine røde dager innebærer ytterligere kjærkommen fritid og langhelger. Det å tilbringe fritid sammen med familie og venner som også har fri og tid til samvær er helsefremmende og bidrar til trivsel og overskudd i en travel arbeidshverdag.  

Arbeidsgivere på defensiven

Lørdag 11.februar hadde Aftenblad en reportasje om utfordringer i Sandnes og Stavanger for å sikre seg nok sykepleiere for å kunne drive en faglig forsvarlig helsetjeneste for innbyggerne i kommunene.  I artikkelen medgav kommunene at de var enige om å ikke konkurrere om sykepleierne på lønn - og at nyansatte skulle få lavere lønn enn alle allerede ansatte. "For defensivt" er tilbakemeldingen fra fylkesleder i NSF Rogaland

Liv Evje med leserbrev til ettertanke

I dagens Stavanger Aftenblad kan vi under overskriften «Uverdig slutt på livet» lese Liv Evjes betraktninger om hvordan hun opplevde sin kjæres sykehjemsopphold i livets sluttfase.  Det er sterk lesning. Det er trist lesning.  Det er absolutt ikke slike erfaringer vi ønsker de etterlatte skal sitte igjen med.

Når varselklokkene ringer..

I dagens Stavanger Aftenblad kommenterer fylkesleder i NSF Rogaland Nina Horpestad  revisjonsrapporten som gjorde at helseforetakene sa opp avtalen med vikarbyrået Orange Helse. Hun minner kommuner som bruker vikarbyrå om at de har tilsvarende ansvar for kontroll med inngåtte avtaler. Dette er viktig for å ivareta pasientsikkerheten.

Arbeidsgivere uten strategi

Denne uken deltok jeg sammen med forbundsstyret, øvrige fylkesledere og sentrale faggruppeledere på NSFs samhandlingskonferanse. En programpost hadde tittelen «Kampen om arbeidskraften – hvilke virkemidler vil Spekter/KS og helseforetak/kommuner bruke?» Vi har en jobb å gjøre...

En merkedag!

I dag 1.juli 2015 trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Stor var motstanden når Regjeringen presenterte forslagene og nærmere 1.5 millioner arbeidstakere la ned arbeidet den 28.januar mellom 14.00 og 16.00.