Fylkesleders blogg

Verdsett sykepleielederne!

Sykepleieledere i helsesektoren har, som sine medarbeidere, svært krevende dager på jobb for tiden.  Sykepleiere og annet helsepersonell står i frontlinjen for å bekjempe korona- pandemien, og ikke minst konsekvensene av den. Å sørge for at disse har best mulige arbeidsbetingelser i en høyst utfordrende tid, er ansvaret til våre sykepleierledere – et ansvar de tar svært alvorlig.

Gratulerer med dagen.

Fredag 6.mars var fylkesleder Nina Horpestad invitert til ordføreren i Stavanger sin kvinnedagsfrokost på Ledaal. I den forbindelse holdt hun tale om sitt og NSFs perspektiv på heltid. Hele hennes tale er gjengitt her. 

ForBedring – for hvem?

I den nye kvalitets- og medarbeiderundersøkelsen ForBedring kommer det frem at det fysiske arbeidsmiljøet i sykehus har mange utfordringer. Nedslitte og gamle sykehusbygg er kostbare å vedlikeholde, utfordrende med tanke på hygiene, og påvirker ressursutnyttelse og effektivitet. For å bøte på dette bygges det sykehus nærmest «over en lav sko» for tiden.

Godt nytt år

2020 er her og vi er gått inn i ett nytt tiår. Dette er tiden for forsetter og nye mål, enten det handler om å trene mer, berike opplevelsene eller å spise sunnere. 

Sykepleiermangelen som forsvant - eller..?

I en kronikk i Stavanger Aftenblad mandag 30.september utforder fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland kommunepolitikere i kommuner som har "bakt inn" tidligere rekrutteringstillegg i ny minstelønn, til vise mot og sørge for konkurransedyktig lønn til sine sykepleiere.

PRIDE – vi har fortsatt en vei å gå.

I disse dager arrangeres Stavanger på Skeivå, i år for 21 gang. Programmet spenner fra turer i naturen til samtaler og foredrag. Men mange mener nok at høydepunktet er paraden lørdag 7. september.

Arendalsuka – fra fakkeltog i pleie og omsorg til ukritisk rådmann.

I disse dager foregår det mange gode diskusjoner og meningsutvekslinger i Arendal. «Alt som kan gå» av politikere, beslutningstakere, påvirkere, og organisasjoner mv deltar på Arendalsuka. Mange debatter blir streamet slik at vi som av ulike årsaker er «hjemme» også kan følge med.

Heltidskultur i kommunehelsetjenesten - hva, hvorfor og hvordan?

Valgkampen er over oss, og for NSF er det gledelig å se at kampen for hele stillinger er en fane som løftes av partiene i de fleste kommuner.
Samtidig – det skulle bare mangle!

Om tall, fakta og sykepleierlønn

I et innlegg med tittelen "Ja, lønn er viktig!" i Stavanger Aftenblad blir fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland beskyldt for å komme med en rekke feilaktige påstander av forhandlingssjef og direktør for strategi og styring i Stavanger kommune. Det er en påstand hun ikke er enig i.

Prøv med lønn, da vel!

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland har registrert at Stavanger kommune ikke ser noen grunn til å opprette kommunal vikarpool eller flere faste stillinger, da de ikke får besatt de ledige stillingene de allerede har. Samtidig har kommunen tatt bort lokale lønnstiltak som kunne fremmet rekruttering.