Lønn

Lønnsforhandlinger

Norsk Sykepleierforbund forhandler på vegne av medlemmene både når det gjelder lønn og arbeidsvilkår. Finn ditt tariffområde for å lese avtaleverk, annen informasjon, eller for å følge lønnsoppgjørene.