Lønnskalkulator

You need to enable JavaScript to run this calculator.

Se flere saker om lønn og tariff

Vårt politiske arbeid

Det er stor sykepleiermangel i Norge, og tallet er økende. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av løsningen. Det nytter ikke å utdanne flere til sykepleieryrket, hvis vi ikke greier å beholde de som allerede er der.