Lønn og tariff

Tariffoppgjør

Du bør sjekke om lønnsnivået ditt er i overensstemmelse med tariffoppgjøret. Et tariffoppgjør er etablering av eller reforhandling av tariffavtaler og overenskomster mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn.

Ditt tariffområde

Vårt politiske arbeid

Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Det må iverksettes omfattende grep i forhold til lønn, arbeidsvilkår generelt og deltidsansatte spesielt.