Lønn og tariff

Tariffoppgjør

Du bør sjekke om lønnsnivået ditt er i overensstemmelse med resultatet i tariffoppgjøret. Et tariffoppgjør er etablering av eller reforhandling av tariffavtaler og overenskomster mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn. For mer informasjon gå inn på ditt tariffområde:

Vårt politiske arbeid

Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Det må iverksettes omfattende grep i forhold til lønn, arbeidsvilkår generelt og deltidsansatte spesielt.