Statistikk

Heltid og deltid - kommunesektoren

Kilde: KS' heltids- og deltidsstatistikk, tabeller 3 og 4a); samt KS' sysselsettingsstatistikk, tabell 8.

Status i 2021

 •   StillingerPersonerÅrsverkMerarbeid
  (årsverk)
  Sykepleier 28 75326 76122 208743
  Spesialsykepleier 5 9635 5324 64496
  Helsesykepleier 3 974 3 6693 15618
  Jordmor 8136985624
  Sum 39 50336 66030 570861
 • Andel deltids-
  stillinger
  Andel som
  jobber deltid
  Sykepleier 58 % 51 %
  Spesialsykepleier 51 % 42 %
  Helsesykepleier 53 % 44 %
  Jordmor 63 % 49 %
  Snitt 56 % 49 %
  Andel heltids-
  stillinger
  Andel som
  jobber heltid
  Sykepleier 42 % 49 %
  Spesialsykepleier 49 % 58 %
  Helsesykepleier 47 % 56 %
  Jordmor 37 % 51 %
  Snitt 44 % 51 %

 • Alle sykepleiere

  Avtalt ansettelse
  pr. person (alle)
  Avtalt stillings-
  størrelse (alle)
  Sykepleier 83 % 77 %
  Spesialsykepleier 84 % 78 %
  Helsesykepleier 86 % 79 %
  Jordmor 81 % 69 %
  Snitt 83 % 77 %

  Alle sykepleiere, inkl. merarbeid

  Stillingsstørrelse, (inkl. merarbeid)Ansettelse pr. person, (inkl. merarbeid)
  Sykepleier80 %86 %
  Spesialsykepleier79 %88 %
  Helsesykepleier80 %87 %
  Jordmor70 %81 %
  Snitt80 %86 %

  Sykepleiere i deltidsstilling(er)

  Ansettelse pr.
  person (deltid)
  Stillingsstørrelse
  (deltid)
  Sykepleier 67 %55 %
  Spesialsykepleier 64 %49 %
  Helsesykepleier 69 %52 %
  Jordmor 62 %41 %
  Snitt 67 %54 %
 •   Antall Andel*
  Sykepleier 908 7 %
  Spesialsykepleier 284 9 %
  Helsesykepleier 193 9 %
  Jordmor 60 17 %
  Sum 1 445 8 %

  * Dvs: Av de som jobber heltid, hvor stor andel har mer enn én stilling

Utvikling 2014-2021

Heltid og deltid - helseforetakene

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleier ansatt i  helseforetakene.

Status 2020

 •   Stillinger AnsatteÅrsverk
  Sykepleier 25 75922 68818 888
  Spesialsykepleier 17 703 16 41514 493
  Jordmor 2 299 1 9901 588
  Sum 45 761 41 09334 969

 •   Andel
  deltidsansatte
  Andel
  heltidsansatte
  Sykepleier 54 % 46 %
  Spesialsykepleier 37 % 63 %
  Jordmor 61 % 39 %
  Sum 47 % 53 %

 •   Gjennomsnittlig ansettelse
  pr. person
  Gjennomsnittlig ansettelse
  pr. person i deltid
  Sykepleier 83 % 69 %
  Spesialsykepleier 88 % 68 %
  Jordmor 80 % 68 %

 •   Kvinner Menn
  Sykepleier 83 % 87 %
  Spesialsykepleier 88 % 90 %
  Jordmor 80 % 86 %

Historikk 2014 - 2020

Likelønn

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Helseforetakene i Spekter

 • Tall pr. 1.11.2021 Årsverk Avtalt lønn Vekst i avtalt lønn
  2020-21
  Sykepleier 19 269 489 744 0,46 %
  Spesialsykepleier 14 386 590 700 1,87 %
  Jordmor 1 491 597 840 0,85 %

  Kilde: Tall-rapport fra Spekter

KS (kommuner/fylkeskommuner unntatt Oslo)

 • Stilling Årsverk Grunn-lønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. tillegg Vekst mnd.fortj. Endring årsverk Endring årsverk (%) Kode
  Sykepleier 20 425 539 580 3,3 % 614 5083,3 % -226 -1,1 % 7174
  Spesialsykepleier 4 614 589
  704
  3,1 % 644 808 3,3 % 107 2,4 % 7523
  Helsesykepleier 2 726 592 500 3,1 % 597 552 3,1 % -5 -0,2 % 6185
  Jordmor 501 652 272 4,8 % 663 000 4,7 % 13 2,7 % 8209
  4-årig spes.utd.+ 1 år till. m/særalder 206 627 216 * 647 160 * 185 * 7731
  Stilling med krav om mastergrad m/særaldersgrense 170 640 572 *665 124 * 83 * 7734

  Kilde: TBSK-rapport 24. februar 2023, tab. 3.4.5 a)

Oslo kommune

 • Stilling Årsverk Grunnlønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. ulempetillegg Vekst i lønn inkl. ulempetillegg Endring årsverk Endring årsverk (%)
  Sykepleier 1 786 546 225 4,1 %671 7523,1 % 15 0,8 %
  Spesialutdannet sykepleier 167 614 466 3,6 % 673 071 2,6 % 14 9,1 %
  Helsesykepleier 431 620 313 4,4 % 622 157 4,1 % 5 1,2 %
  Jordmor 84 646 092 3,6 % 646 747 3,5 % 4 5,5 %
  Avdelingssykepleier 135 684 4294,4 % 743 7873,7 % -6 -4,5 %
  Avdelingshelsesykepleier 16 708 387 5,4 % 712 762 5,3 % 3 23,1 %
  Opplæringssykepleier 44 618 726 4,5 % 670 523 5,9 % 1135,2 %
  Oversykepleier 14 763 950 2,2 % 769 507 2,1 % 3 27,3 %
  Sykepleierkonsulent 123 596 3853,1 % 619 385 0,9 % 11 9,4 %

  Kilde: Beregningsfil fra Oslo kommune
  Tall for stillingskoder med mindre enn 10 årsverk er utelatt

Annen lønnsstatistikk

Medlemstall i NSF

Sykefravær (legemeldt)

Pensjon

Hvor jobber sykepleiere?

Sykepleiere er ansatt i ulike næringer. Se oversikten for antall sykepleiere, og antall avtalte årsverk sykepleiere, i og utenfor helse- og sosialtjenestene.

Historikk minstelønn

Oversikt over minstelønn fra tidligere år, finner du på tariffsiden til det enkelte tariffområdet (se Lønn og tariff)

Eksterne statistikksider