Statistikk

Heltid og deltid - kommunesektoren

Kilde: KS' Pai-statistikk (KS' nettsider, samt tidl. tab. 3, 4a og 8)

 • Årsverk, personer og stillinger

  Pr. 1.12.2022ÅrsverkPersonerStillinger
  Sykepleier 21 94426 14827 996
  Spesialsykepleier 4 7815 6186 048
  Helsesykepleier 3 1593 6043 838
  Jordmor 580710820
  Sum 30 46436 66038 702
 • Andel heltidsansatte sykepleiere

  Pr. 1.12.2022Andel heltids-
  ansatte
  Andel heltids-
  stillinger
  Sykepleier 51 % 45 %
  Spesialsykepleier 61 % 52 %
  Helsesykepleier 60 % 52 %
  Jordmor 53 % 38 %
  Snitt 54 % 46 %

 • Hvor mye jobber sykepleiere?

  Pr. 1.12.2022 Avtalt stillings-
  størrelse
  Avtalt samlet
  ansettelse
  Sum avtalt
  og merarbeid
  Sykepleier 78 %83 % 86 %
  Spesialsykepleier79 %84 % 88 %
  Helsesykepleier 82 %86 % 87 %
  Jordmor 71 %81 % 81 %
  Snitt 79 %83 % 86 %
  Sykepleiere i deltid
  Pr. 1.12.2022:
  Stillings-
  størrelse
  (deltid)
  Avtalt
  ansettelse
  (deltid)
  Sykepleier 56 %67 %
  Spesialsykepleier 49 %64 %
  Helsesykepleier 55 %69 %
  Jordmor 42 %62 %
  Snitt 54 %67 %

Historikk

Heltid og deltid - helseforetakene

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleier ansatt i  helseforetakene.

 • Årsverk, personer og stillinger

  Pr. 1.11.2022ÅrsverkPersonerStillinger
  Sykepleier 19 68423 145 26 506
  Spesialsykepleier 14 49616 443 17 817
  Jordmor 1 5641 952 2 148
  Sum 35 74441 54046 471

 • Andel heltidsansatte sykepleiere

  Pr. 1.11.2022 Andel
  heltidsansatte
  Sykepleier 51 %
  Spesialsykepleier 64 %
  Jordmor 43 %
  Snitt 56 %

 • Hvor mye jobber sykepleierne?

  Pr. 1.11.2022Avtalt stillings-
  størrelse
  Avtalt samlet
  ansettelse
  Sykepleier 74 % 85 %
  Spesialsykepleier 81 % 88 %
  Jordmor 73 % 80 %
  Snitt77 %86 %
  Sykepleiere i deltid
  Pr. 1.11.2022
  Avtalt ansettelse
  (deltid)
  Sykepleier69 %
  Spesialsykepleier67 %
  Jordmor65 %
 • Gjennomsnittlig ansettelse pr. person fordelt på kjønn

  Pr. 1.11.2022 Kvinner Menn
  Sykepleier 85 % 88 %
  Spesialsykepleier 88 % 91 %

Historikk

Likelønn

Lønn, lønnsvekst og årsverk

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Helseforetakene i Spekter

 • Tall pr. 1.11.2022 (vekst fra året før)

  Pr. 1.11.2022 Årsverk Avtalt lønn Vekst avtalt lønn Lønn inkl.
  tillegg
  Vekst lønn
  inkl. till.
  Sykepleier 19 284 507 120 3,5 % 588 8283,3 %
  Spesialsykepleier 14 496 620 580 5,1 % 696 2285,0 %
  Jordmor 1 564 633 660 6,0 % 765 8406,8 %

  Kilde: Tall-rapport fra Spekter

 • Historikk 2014-2022

KS (Kommuner/fylkeskommuner unntatt Oslo)

 • Tall pr. 1.12.2022 (vekst fra året før)

  Stilling Årsverk Grunnlønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. tillegg Vekst lønn inkl. till. Endring årsverk Endring årsverk (%) Kode
  Sykepleier 20 425 539 580 3,3 % 614 5083,3 % -226 -1,1 % 7174
  Spesialsykepleier 4 614 589 704 3,1 % 644 808 3,3 % 107 2,4 % 7523
  Helsesykepleier 2 726 592 500 3,1 % 597 552 3,1 % -5 -0,2 % 6185
  Jordmor 501 652 272 4,8 % 663 000 4,7 % 13 2,7 % 8209
  4-årig spes.utd.+ 1 år till. m/særalder 206 627 216 * 647 160 * 185 * 7731
  Stilling med krav om mastergrad m/særaldersgrense 170 640 572 *665 124 * 83 * 7734

  Kilde: TBSK-rapport 24. februar 2023, tab. 3.4.5 a)

 • Historikk 2002-2022

Oslo kommune

 • Tall pr. 1.1.2023 (vekst fra året før)

  Stilling Årsverk Grunnlønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. tillegg Vekst lønn inkl. till. Endring årsverk Endring årsverk (%)
  Sykepleier 1 726 569 219 4,2 %703 6004,8 % -60 -3,3 %
  Spesialutdannet sykepleier 184 636 531 3,6 % 700 4294,1 %17 10,3 %
  Helsesykepleier 451 641 672 3,4 % 642 381 3,3 %204,5 %
  Jordmor 84 669 092 3,6 % 669 480 3,5 % 0 0 %
  Avdelingssykepleier 124 717 9234,9 % 764 9272,8 % -12 -8,5 %
  Sykepleierkonsulent 106 621 0034,1 %638 312 3,1 % -17 -13,5 %

  Kilde: Beregningsfil fra Oslo kommune

 • Historikk 2015-2018 (under oppdatering)

Annen lønnsstatistikk

Medlemstall i NSF

Sykefravær (legemeldt)

Pensjon

Hvor jobber sykepleiere?

Sykepleiere er ansatt i ulike næringer. Se oversikten for antall sykepleiere, og antall avtalte årsverk sykepleiere, i og utenfor helse- og sosialtjenestene.

Utenlandsk sykepleiere sysselsatt i Norge

Historikk minstelønn

Oversikt over minstelønn fra tidligere år, finner du på tariffsiden til det enkelte tariffområdet (se Lønn og tariff)

Eksterne statistikksider