Statistikk

Arbeidstid - kommunesektoren

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleier ansatt i kommunal sektor

Status i 2020

 •   StillingerPersonerÅrsverkMerarbeid
  (årsverk)
  Sykepleier 28 40726 34721 857772
  Spesialsykepleier 5 7275 2774 50491
  Helsesykepleier 3 875 3 5323 06913
  Jordmor 7966795404
  Sum 38 80535 83529 970880
 • Andel deltids-
  stillinger
  Andel som
  jobber deltid
  Sykepleier 59 % 53 %
  Spesialsykepleier 51 % 41 %
  Helsesykepleier 55 % 45 %
  Jordmor 67 % 50 %
  Snitt 58 % 50 %
  Andel heltids-
  stillinger
  Andel som
  jobber heltid
  Sykepleier 41 % 47 %
  Spesialsykepleier 49 % 59 %
  Helsesykepleier 45 % 55 %
  Jordmor 33 % 50 %
  Snitt 42 % 50 %

 • Alle sykepleiere

  Avtalt stillings-
  størrelse (alle)
  Avtalt ansettelse
  pr. person (alle)
  Sykepleier 77 % 83 %
  Spesialsykepleier 79 % 85 %
  Helsesykepleier 79 % 87 %
  Jordmor 68 % 80 %
  Snitt 77 % 84 %

  Alle sykepleiere, inkl. merarbeid

  Stillingsstørrelse, (inkl. merarbeid)Ansettelse pr. person, (inkl. merarbeid)
  Sykepleier80 %86 %
  Spesialsykepleier80 %87 %
  Helsesykepleier80 %87 %
  Jordmor68 %80 %
  Snitt80 %86 %

  Sykepleiere i deltidsstilling(er)

  Stillingsstørrelse
  (deltid)
  Ansettelse pr.
  person (deltid)
  Sykepleier 56 % 68 %
  Spesialsykepleier 49 % 66 %
  Helsesykepleier 53 % 72 %
  Jordmor 39 % 61 %
  Snitt 55 % 68 %
 •   Antall Andel*
  Sykepleier 881 7 %
  Spesialsykepleier 307 10 %
  Helsesykepleier 203 10 %
  Jordmor 73 22 %
  Sum 1 464 8 %

  * Dvs: Av de som jobber heltid, hvor stor andel har mer enn én stilling

Utvikling 2014-2020

 • 201420152016201720182020
  Sykepleier30 %30 %31 %33 %36 %41 %
  Spesialsykepleier42 %41 %42 %42 %44 %49 %
  Helsesykepleier 32 %34 %33 %35 %38 %45 %
  Jordmor21 %23 %21 %24 %25 %33 %
  Samlet32 %32 %33 %35 %37 %42 %

 • 201420152016201720182020
  Sykepleier35 %35 %37 %40 %42 %42 %
  Spesialsykepleier49 %49 %51 %52 %55 %49 %
  Helsesykepleier 42 %45 %45 %47 %50 %55 %
  Jordmor33 %35 %36 %40 %41 %50 %
  Samlet37 %38 %40 %42 %45 %50 %

 • 201420152016201720182020
  Sykepleier72 %71 %72 %74 %75 %77 %
  Spesialsykepleier76 %75 %75 %75 %76 %79 %
  Helsesykepleier 73 %74 %73 %74 %75 %79 %
  Jordmor60 %62 %60 %61 %62 %68 %
  Samlet73 %72 %72 %74 %75 %77 %

 • 201420152016201720182020
  Sykepleier77 %76 %79 %80 %81 %83 %
  Spesialsykepleier81 %80 %82 %83 %84 %85 %
  Helsesykepleier 81 %82 %83 %84 %85 %87 %
  Jordmor67 %70 %71 %74 %76 %80 %
  Samlet78 %77 %79 %81 %82 %84 %

 • 201420152016201720182020
  Sykepleier58 %57 %59 %56 %57 %56 %
  Spesialsykepleier54 %52 %57 %50 %49 %49 %
  Helsesykepleier 54 %53 %60 %50 %51 %53 %
  Jordmor42 %45 %49 %38 %39 %39 %
  Samlet57 %55 %59 %54 %55 %55 %

 • 201420152016201720182020
  Sykepleier66 %65 %71 %67 %67 %68 %
  Spesialsykepleier65 %64 %74 %66 %66 %66 %
  Helsesykepleier 71 %70 %82 %71 %71 %72 %
  Jordmor56 %59 %71 %59 %60 %61 %
  Samlet66 %66 %72 %67 %67 %68 %

Historikk 2014 - 2020

Arbeidstid - helseforetakene

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleier ansatt i  helseforetakene.

Status 2020

 •   Stillinger AnsatteÅrsverk
  Sykepleier 25 75922 68818 888
  Spesialsykepleier 17 703 16 41514 493
  Jordmor 2 299 1 9901 588
  Sum 45 761 41 09334 969

 •   Andel
  deltidsansatte
  Andel
  heltidsansatte
  Sykepleier 54 % 46 %
  Spesialsykepleier 37 % 63 %
  Jordmor 61 % 39 %
  Sum 53 % 47 %

 •   Gjennomsnittlig ansettelse
  pr. person
  Gjennomsnittlig ansettelse
  pr. person i deltid
  Sykepleier 83 % 69 %
  Spesialsykepleier 88 % 68 %
  Jordmor 80 % 68 %

 •   Kvinner Menn
  Sykepleier 83 % 87 %
  Spesialsykepleier 88 % 90 %
  Jordmor 80 % 86 %

Historikk 2014 - 2020

Likelønn

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Helseforetakene i Spekter

 • Tall pr. 1.2.2021 Årsverk Avtalt lønn Vekst i avtalt lønn
  2019-20
  Sykepleier 18 888 478 464 0,46 %
  Spesialsykepleier 14 493 565 452 1,87 %
  Jordmor 1 588 565 344 0,85 %

  Kilde: Tall-rapport fra Spekter

KS (kommuner/fylkeskommuner unntatt Oslo)

 • Stilling Årsverk Grunn-lønn Vekst grunnlønn 2019-20 Lønn inkl. tillegg Vekst mnd.fortj. 2019-20 Endring årsverk 2019-20 Endring årsverk 2019-20 (%) Vekst grunnlønn 2015-20 Vekst grunnlønn 2017-20 Kode
  Sykepleier 20.334 497.052 0,5 % 570.168 0,7 % 700 3,6 % 15,2 % 8,7 % 7174
  Spesialsykepleier 4.371 544.536 0,6 % 597.204 0,8 % 131 3,1 % 14,0 % 7,2 % 7523
  Helsesykepleier 2 654 546.252 0,5 % 552.180 0,7 % 89 3,5 % 14,4 % 7,2 % 6185
  Jordmor 468 598.896 0,9 % 608.964 0,9 % 18 4,0 % 15,5 % 8,9 % 8209
  Klinisk spesialist i sykepleie 8 552.197   588.812 *  * * * * 7714
  Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning + 1 års nødvendig tilleggsutdanning 42 565.391 * 576.233 * * * * * 7730
  Stilling med krav om mastergrad 710 593.472 0,5 % 601.464 0,4 % 66 10,2 % * * 7712
  Stilling med krav om mastergrad (med sykepleierutdanning) 176 609.205 * 628.344 * * * * * 7712

  Årsverk, gjennomsnittlig lønn og lønnsvekst pr. 1.12.2020 – KS tariffområde.pdf

  Kilde: TBSK-rapport 25. mars 2021, tab. 3.4.5 a)

Oslo kommune

 • Stilling Årsverk Grunnlønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. ulempetillegg Vekst i lønn inkl. ulempetillegg Endring årsverk Endring årsverk (%)
  Sykepleier 1 771 524 790 0,9 %651 329 -0,1 % 165 10,2 %
  Spesialutdannet sykepleier 153 593 129 1,6 % 655 855 0,7 % 5 3,5 %
  Helsesykepleier 426 594 290 1,0 % 597 671 1,5 % 25 6,1 %
  Jordmor 79 623 856 1,1 % 625 032 1,3 % 7 10,3 %
  Avdelingssykepleier 142 655 6011,1 % 717 4692,2 % 5 3,7 %
  Avdelingshelsesykepleier 13 672 070 1,9 % 677 090 2,0 % -4 -22,6 %
  Opplæringssykepleier 32 592 249 1,1 % 633 089 -0,1 % 412,9 %
  Oversykepleier 11 747 155 2,0 % 753 591 2,0 % 1 10 %
  Sykepleierkonsulent 112 578 676 0,9 % 614 147 3,0 % 20 21,5 %

  Kilde: Beregningsfil fra Oslo kommune
  Tall for stillingskoder med mindre enn 10 årsverk er utelatt

Annen lønnsstatistikk

Medlemstall i NSF og Unio

Sykefravær (legemeldt)

Pensjon

Hvor jobber sykepleiere?

Sykepleiere er ansatt i ulike næringer. Se oversikten for antall sykepleiere, og antall avtalte årsverk sykepleiere, i og utenfor helse- og sosialtjenestene.

Helse- og omsorgsinstitusjoner etter eier

Historikk minstelønn

Oversikt over minstelønn fra tidligere år, finner på tariffsiden til det enkelte tariffområdet (se Lønn og tariff)

Eksterne statistikksider