Statistikk

Arbeidstid - kommunesektoren

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleier ansatt i kommunal sektor

Status i 2018

 •   StillingerPersonerÅrsverk
  Sykepleier 27 13925 13520 316
  Spesialsykepleier 5 5065 0144 196
  Helsesykepleier 3 766 3 3322 828
  Jordmor 742613463
  Sum 37 15334 09427 803
 • Andel DELTID-stillinger Andel sykepleiere
  som jobber DELTID
  Sykepleier 64 % 58 %
  Spesialsykepleier 56 % 45 %
  Helsesykepleier 62 % 50 %
  Jordmor 75 % 59 %
  Snitt 63 % 55 %
  Andel HELTID-stillinger Andel sykepleiere
  som jobber HELTID
  Sykepleier 36 % 42 %
  Spesialsykepleier 44 % 55 %
  Helsesykepleier 38 % 50 %
  Jordmor 25 % 41 %
  Snitt 37 % 45 %
 • Alle sykepleiere

  Gjennomsnittlig
  stillingsstørrelse
  Gjennomsnittlig
  ansettelse pr. person
  Sykepleier 75 % 81 %
  Spesialsykepleier 76 % 84 %
  Helsesykepleier 75 % 85 %
  Jordmor 62 % 76 %
  Snitt 75 % 82 %

  Sykepleiere i deltidsstilling(er)

  Gjennomsnittlig
  stillingsstørrelse
  Gjennomsnittlig
  ansettelse pr. person
  Sykepleier 57 % 67 %
  Spesialsykepleier 49 % 66 %
  Helsesykepleier 51 % 71 %
  Jordmor 39 % 60 %
  Snitt 55 % 67 %
 •   Antall Andel*
  Sykepleier  784 7 %
  Spesialsykepleier  299 11 %
  Helsesykepleier  240 14 %
  Jordmor  69 27 %
  Sum  1 392 9 %

  * Dvs: Av de som jobber heltid, hvor stor andel har mer enn én stilling

Utvikling 2014-2018

 • 20142015201620172018
  Sykepleier30 %30 %31 %33 %36 %
  Spesialsykepleier42 %41 %42 %42 %44 %
  Helsesykepleier 32 %34 %33 %35 %38 %
  Jordmor21 %23 %21 %24 %25 %
  Samlet32 %32 %33 %35 %37 %

 • 20142015201620172018
  Sykepleier35 %35 %37 %40 %42 %
  Spesialsykepleier49 %49 %51 %52 %55 %
  Helsesykepleier 42 %45 %45 %47 %50 %
  Jordmor33 %35 %36 %40 %41 %
  Samlet37 %38 %40 %42 %45 %

 • 20142015201620172018
  Sykepleier72 %71 %72 %74 %75 %
  Spesialsykepleier76 %75 %75 %75 %76 %
  Helsesykepleier 73 %74 %73 %74 %75 %
  Jordmor60 %62 %60 %61 %62 %
  Samlet73 %72 %72 %74 %75 %

 • 20142015201620172018
  Sykepleier77 %76 %79 %80 %81 %
  Spesialsykepleier81 %80 %82 %83 %84 %
  Helsesykepleier 81 %82 %83 %84 %85 %
  Jordmor67 %70 %71 %74 %76 %
  Samlet78 %77 %79 %81 %82 %

 • 20142015201620172018
  Sykepleier58 %57 %59 %56 %57 %
  Spesialsykepleier54 %52 %57 %50 %49 %
  Helsesykepleier 54 %53 %60 %50 %51 %
  Jordmor42 %45 %49 %38 %39 %
  Samlet57 %55 %59 %54 %55 %

 • 20142015201620172018
  Sykepleier66 %65 %71 %67 %67 %
  Spesialsykepleier65 %64 %74 %66 %66 %
  Helsesykepleier 71 %70 %82 %71 %71 %
  Jordmor56 %59 %71 %59 %60 %
  Samlet66 %66 %72 %67 %67 %

Historikk 2014 - 2018

Arbeidstid - helseforetakene

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleier ansatt i  helseforetakene.

Status 2018

 •   Stillinger Årsverk
  Sykepleier  24 715  17 764
  Spesialsykepleier  16 897  13 644
  Jordmor  2 252  1 531
  Sum  43 864  32 938

 •   Andel
  DELTID-stillinger
  Andel
  HELTID-stillinger
  Sykepleier 68 % 32 %
  Spesialsykepleier 49 % 51 %
  Jordmor 76 % 24 %
  Sum 61 % 39 %

 •   Gjennomsnittlig stillingsstørrelseGjennomsnittlig
  størrelse deltidsstilling
  Sykepleier 72 % 59 %
  Spesialsykepleier 81 % 61 %
  Jordmor 67 % 58 %

 •   Kvinner Menn
  Sykepleier 71 % 75 %
  Spesialsykepleier 80 % 84 %
  Jordmor 68 % 84 %

Historikk 2014 - 2017

Likelønn

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Helseforetakene i Spekter

 •   Årsverk Avtalt lønnVekst avtalt lønn 2017-18Lønn inkl. ulempetilleggVekst i lønn inkl. ulempetillegg 2017-18 Endring i antall årsverk 2017-18 Endring i antall årsverk (%)
  Sykepleier17 764 465.051 5,1 % 538.270 4,7 % 158 0,9 %
  Spesialsykepleier13 644 540.300 4,7 % 601.933 4,5 % 162 1,2 %
  Jordmor1 531 543.584 4,3 % 654.721 5,6 % -52 -3,3 %

  Kilde: Tall-rapport fra Spekter

KS (kommuner/fylkeskommuner unntatt Oslo)

 • Stilling Årsverk Grunn-lønn Vekst grunnlønn 2019-20 Lønn inkl. tillegg Vekst mnd.fortj. 2019-20 Endring årsverk 2019-20 Endring årsverk 2019-20 (%) Vekst grunnlønn 2015-20 Vekst grunnlønn 2017-20 Kode
  Sykepleier 20.334 497.052 0,5 % 570.168 0,7 % 700 3,6 % 15,2 % 8,7 % 7174
  Spesialsykepleier 4.371 544.536 0,6 % 597.204 0,8 % 131 3,1 % 14,0 % 7,2 % 7523
  Helsesykepleier 2 654 546.252 0,5 % 552.180 0,7 % 89 3,5 % 14,4 % 7,2 % 6185
  Jordmor 468 598.896 0,9 % 608.964 0,9 % 18 4,0 % 15,5 % 8,9 % 8209
  Klinisk spesialist i sykepleie 8 552.197   588.812 *  * * * * 7714
  Stilling med krav om 4-årig spesialutd. + 1 års nødv. till.utd. 42 565.391 * 576.233 * * * * * 7730
  Stilling med krav om mastergrad 710 593.472 0,5 % 601.464 0,4 % 66 10,2 % * * 7712
  Stilling med krav om mastergrad (med sykepleierutdanning) 176 609.205 * 628.344 * * * * * 7712

  Årsverk, gjennomsnittlig lønn og lønnsvekst pr. 1.12.2020 – KS tariffområde.pdf

  Kilde: TBSK-rapport 25. mars 2021, tab. 3.4.5 a)

Oslo kommune

 • Stilling Årsverk Grunnlønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. ulempetillegg Vekst i lønn inkl. ulempetillegg Endring årsverk Endring årsverk (%)
  Sykepleier 1 286 487 147 2,2 % 606 209 3,2 % 64 5,2 %
  Spesialutdannet sykepleier 110 547 273 2,6 % 602 017 2,7 % -7 -5,7 %
  Helsesykepleier 350 538 330 2,3 % 538 964 2,3 % 36 11,4 %
  Jordmor 47 570 605 2,9 % 570 631 2,8 % 7 16,9 %
  Avdelingssykepleier 159 594 556 2,7 % 664 635 3,7 % -9 -5,5 %
  Avdelingshelsesykepleier 17 600 897 3,5 % 605 446 0,9 % -1 -3,4 %
  Opplæringssykepleier 32 553 010 2,8 % 579 146 3,4 % 0 1,0 %
  Oversykepleier 13 658 946 3,8 % 665 965 4,0 % -4 -23,5 %
  Sykepleierkonsulent 112 511 615 2,0 % 556 576 3,9 % 4 3,3 %
  Ass. avdelingssykepleier 44 523 743 2,4 % 603 941 3,8 % -3 -5,7 %

  Kilde: Beregningsfil fra Oslo kommune
  Tall for stillingskoder med mindre enn 10 årsverk er utelatt

Annen lønnsstatistikk

Medlemstall i NSF og Unio

Sykefravær

Pensjon

Hvor jobber sykepleiere?

Helse- og omsorgsinstitusjoner etter eier

Historikk minstelønn

Oversikt over minstelønn fra tidligere år, finner på tariffsiden til det enkelte tariffområdet (se Lønn og tariff)

Eksterne statistikksider