Ansvarsforsikring

Få tilbud Meld skade/hendelse

Pris

  • 252 kroner per år

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Ansvarsforsikring dekker blant annet

  • Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade voldt under utøvelse av sykepleie
  • Sykepleiers assistanse ved hjemtransport av pasienter fra hele verden til Norden
  • Følgende helse- og velværevirksomheter omfattes av forsikringen: Akupunktur, massasje, aromaterapi, soneterapi, manuellterapi, spa-lignende behandling som kropps- og ansiktspleie, skjønnhetsbehandling, ernæringsfysiologi, kostholdsveiledning, laserbehandling, kosmetisk behandling og naturmedisin.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Forsikringssum

Forsikringssummen er 5 millioner kroner per skadetilfelle og samlet per år. Omfatter også rettshjelpsdekning med forsikringssum inntil 200 000 kroner per skadetilfelle.

Egenandel

6 000 kroner per skadetilfelle.

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Relaterte forsikringer