Tilbud eller andre spørsmål

Er du medlem hos oss, kan du logge inn på vår Tjenesteportal og benytte våre skjema. Her kan du selv fylle inn informasjonen vi trenger for å sende deg et forsikringstilbud. Du kan også sende inn andre spørsmål eller endringer du ønsker å gjøre på avtalen din.

Dersom du ikke er medlem, eller ikke får logget inn, ta kontakt med oss på forsikringskontoret på e-post forsikring@nsf.no. Foretrekker du å snakke med oss på telefon, ring 994 02 409, og tast 2.

Vi står klare for å hjelpe deg!

Spørsmål og svar om forsikring

 • På "min side" under punktet "Dine aktive forsikringer" kan du se hvilke kollektive medlemsforsikringer du har og du finner også forsikringsdokumentene her. Dersom du også har andre individuelle forsikringer som bil, hus, utvidet livsforsikring, så finner du oversikt over disse ved å logge på dnb.no.

 • Din innboforsikring vil gjelde både i ny og gammel bolig, i hele din flytteperiode. Den vil automatisk gjelde på ditt nye bosted når du flytter.

 • Innboforsikring er ikke inkludert i ordinære medlemskap. Studentmedlemmer har derimot innboforsikring inkludert i medlemskapet.

 • Ta kontakt med NSFs Forsikringskontor på forsikring@nsf.no eller telefon 994 02409 for endring/oppsigelse av forsikring.

 • Vi tilbyr kun årlig betaling på våre kollektive medlemsforsikringer, med unntak av barneforsikringen som kan deles opp i månedlig betaling.

 • Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på forsikring@nsf.no eller telefon 994 02409 for opplysning om eventuelle utestående fakturaer.

 • Vi har dessverre ikke 'en tjeneste som gir deg en samlet oversikt. På "min side" under punktet "Dine aktive forsikringer", kan du se oversikt over de kollektive medlemsforsikringene dine. Disse har fast medlemspris, og informasjon om pris finner du på forsikringssidene våre. Har du individuelle forsikringer som hus, bil, utvidet livsforsikring så finner du oversikt over disse ved å logge på dnb.no.

 • Våre forsikringer er levert av Fremtind forsikring/Fremtind Liv, som er DNB sitt forsikringsselskap. Du vil derfor se at det står både DNB og Fremtind i dine forsikringsdokumenter.

 • Reiseforsikringen har inntil 90 dagers reisevarighet per reise. Hvis du skal på en reise som er lengre enn 90 dager, anbefaler vi at du etablerer en reiseutvidelsesforsikring før reisens start. Ta kontakt med Forsikringskontoret på tlf 994 02 409.

 • Hvis foreldrene ikke bor sammen, er barnet forsikret hvis det har samme bostedsadresse som en av foreldrene i folkeregisteret. Barnet er dekket ut det kalenderåret det fyller 20 år.

 • Livsforsikringspakken betales sammen med medlemskontingenten.

 • Du finner reisekortet på "min side" under punktet "Dine aktive forsikringer".

 • Våre forsikringsbevis og vilkår er standard for alle som har NSFs kollektive medlemsforsikringer. Det vil derfor ikke stå ditt navn på disse, men har du aktiv forsikring så gjelder disse for deg. De fornyes hvert år fra 01.01. Du finner disse på "min side" under punktet "Dine aktive forsikringer".

 • Vår innboforsikring og reiseforsikring for familie dekker automatisk også samboer når dere får lik folkeregistrert adresse. Når dere har vært samboere i mer enn 2 år, så inkluderes også samboer i Livsforsikringspakken.