Husforsikring

Få tilbud Meld skade/hendelse

Forsikring kan kjøpes for hus som er bygninger som benyttes som permanent bolig. Forsikringen omfatter bygning med fastmontert utstyr som er normalt for bygningens formål. Dette kan for eksempel være kjøkkeninnredning, røranlegg, utstyr til oppvarming o.l.

Velg mellom topp eller standard dekning. Forsikringen kan også utvides til å omfatte garasje, bod og uthus.

Hus Standard dekker

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Vann- og rørskader
 • Ansvar
 • Rettshjelp
 • Naturskade
 • Offentlig påbud
 • Tap ved at egen bolig ikke kan brukes ved erstatningsmessig skade

Hus Topp dekker i tillegg

 • Skader forårsaket av skadedyr
 • Følgeskader av håndverkerfeil
 • Skade på våtrom som følge av håndverkerfeil
 • Følgeskader utett tak under 40 år

Dekninger som kan kjøpes i tillegg

 • Sopp og råte - hvis bygningen blir angrepet av treødeleggende insekter, reparer vi skaden og fjerner insektene.
 • Utleiedekning - hvis du har informert om at du leier ut hele eller deler av boligen (hybel) så inngår dette i forsikringen.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til vilkår.

Vilkår husforsikring

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Hvilke forpliktelser har jeg?

Alle som kjøper husforsikring er ansvarlig for å ta vare på huset sitt. Gjør du ikke det, sier de såkalte sikkerhetsforskriftene at du kan miste retten til erstatning.

Akkurat det er ikke noe vi vil at medlemmene våre skal oppleve. Det er derfor spesielt fire ting vi vil du skal passe på:

 • Hold huset varmt nok til at rørene ikke fryser
 • Skru igjen stoppekranen når du reiser bort
 • Fjern snøen fra taket før den blir for tung
 • Vedlikehold og reparer huset når det trengs

Husk! Du må kontakte oss så raskt som mulig hvis du får en skade, eller hvis du ser at noe er feil i forsikringsbeviset ditt.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Vi har eget forsikringskontor med dyktige ansatte som har mange års forsikringskompetanse. Vi er her for å hjelpe deg som medlem med ditt forsikringsbehov. Vi ordner med alt fra å gi deg tilbud, bytte av forsikringsselskap, fakturaspørsmål eller endringer på avtalen.

Relaterte forsikringer